Kontaktuppgifter

 

 

Anette Vihanto, verksamhetsledare 

 GSM 041 442 6602

 • helhetsansvar
 • utveckling av verksamheten
 • projektrådgivning i planeringsskedet och i samband med förverkligandet
 • mottagning och granskning av stödansökningar samt presentation av dessa till styrelsen
 • uppföljning av programmen
 • samarbete med intressegrupperna
 • uppföljning av projekten

 

 

 

 

 

 

Tiina Kurki, kanslichef 

GSM 040 359 4166

 • projektrådgivning i planeringsskedet och i samband med förverkligandet
 • mottagning och granskning av stödansökningar samt presentation av dessa till styrelsen
 • föreningens sekreteraruppdrag
 • förenings ekonomi och bokföring
 • uppföljning av projekten

 

 

 

Heli Tommiska, projektrådgivare  

GSM 040 569 0068

 

 • projektrådgivning i planeringsskedet och i samband med förverkligandet
 • mottagning och granskning av stödansökningar samt presentation av dessa till styrelsen
 • uppföljning av projekten
 • informering och internationella ärenden

 

 

 

 

Li-Marie Santala, byarådgivare

GSM 040 158 8038

 • rådgivning och skolning om byaverksamhet
 • information (www.itukylat.fi och Facebook)
 • byautvecklingsprojekt och intressebevakning
 

 

    E-postadresser:

    fornamn.efternamn(at)silmu.info eller silmu(at)silmu.info

   Besöks- och postadress:

   Veckjärvivägen 1, 06150 Borgå