Medlemsansökan

SILMU rf:s medlemskap kan sökas av privata personer och föreningar som godkänner SILMU rf:s stadgar. Medlemsavgiften har fastställts av SILMU rf:s årsmöte till 0 €.

Jag ansöker om medlemskap:

CAPTCHA
Spamkontrol