Utvecklingsförening SILMU rf

 

Utvecklingsförening SILMU rf är grundad 9.1.2007. SILMU rf:s verksamhet startade i november 2007 genom att anställa personalen. Föreningen anställer en verksamhetsledare, kanslichef, projektrådgivare och byaombund. Föreningen är tvåspråkig. Bekanta dej med SILMU rf:s broschyr här >>

SILMU rf är en av 54 LEADER-grupper i Finland.  Alla Finlands Leader-grupperna  hittar man på Landsbygdsverkets hemsidor. SILMU rf förverkligar programperioden 2014-2020 det lokaka SILMUSTA KASVUA - TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 -strategien och Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

SILMU rf:s vision

SILMU är en stark regional aktör.

Vi utvecklas och utvecklar. Vi involveras och involverar.