Föreningens möten

SILMU rf:s stadgeenliga vårmöte arrangeras i februari-maj och höstmöte i september-december.

Höstmötet 2019

Tid: tisdagen 10.12 2019 kl. 18:30. Kaffeservering från kl. 18.00.

Plats: Illby Sommardal (Gamla Viborgsvägen 78, 07280 BORGÅ).
Granskning av fullmakter (organisationer) fr.o.m. kl. 17:45.

Ifall du är SILMU rf:s medlem, önskar vi dej hjärtligt välkommen på det stadgeenliga mötet.

Föredragningslista >>

Verksamhetsplan 2020 >>

Årsklockan (på finska) 2020 >>

Arkiv: