Föreningens möten

SILMU rf:s stadgeenliga vårmöte arrangeras i februari-maj och höstmöte i september-december.

Höstmötet 2021

Tid: torsdagen 10.12 2020 kl. 18:30.
Plats: Mötet arrangeras som Teams-möte. Vänligen notera, att deltagarlänken skickas endast till de som anmält sej.

Ifall du är SILMU rf:s medlem, önskar vi dej hjärtligt välkommen på det stadgeenliga mötet.

Föredragningslista >>

Verksamhetsplan 2021 >>

Arkiv: