Föreningens möten

SILMU rf:s stadgeenliga vårmöte arrangeras i februari-maj och höstmöte i september-december.

Vårmötet 2019

Tid: tisdagen 21.5 2018 kl. 18:30. Kaffeservering från kl. 18.00.

Plats: Lilla Villan (Jussasvägen 16, 04130 Sibbo).
Granskning av fullmakter (organisationer) fr.o.m. kl. 17:45.

Ifall du är SILMU rf:s medlem, önskar vi dej hjärtligt välkommen på det stadgeenliga mötet.

Föredragningslista >>

Verksamhetsberättelse 2018 (resumé) >>

Arkiv: