Styrelsen och arbetsgrupperna

SILMU rf:s styrelse bär ansvaret för föreningens hela verksamhet. Stryrelsen gör behovsbedömning på stödansökningarna, fastställer finansieringslinjerna samt styr och följer förverkligandet av strategin.

SILMU rf:s styrelsemedlemmar år 2020

Ordförande Marja Teppinen, Mäntsälä

OFFENTLIGA SEKTORN

 

 

 

Representant

Kommun

Suppleant

Kommun

Laura Karén

Borgå

Mia Aitokari

Lovisa

Eeva Hava

Mörskom

Tanja Åkerfelt

Sibbo

Eija Liljavirta

Mäntsälä

Anneli Sundberg

Mäntsälä

 

 

 

 

FÖRENINGAR OCH FÖRETAGARE

 

 

 

Representant

Kommun

Suppleant

Kommun

Heikki Nyström

Askola

Kyösti Mäittälä

Askola

Camilla Stjernvall

Lovisa

Laura Sormunen

Borgå

Tommi Hovén

Lappträsk

Eero Kokko

Mäntsälä

 

 

 

 

LANDSBYGDENS INVÅNARE

 

 

 

Representant

Kommun

Suppleant

Kommun

Riitta Myyrä (vice ordf.)

Pukkila

Markku Pirnes

Pukkila

Camilla Hartwall

Sibbo

Hannu Salminen

Mörskom

Joija Tikkanen

Borgnäs

Heikki Peisa

Borgnäs

 

SILMU rf:s styrelse sammankommer ungefär en gång per månad, mera sällan sommartid. Styrelsemöten arrangeras på olika håll av verksamhetsområdet.

För att göra styrelsearbetet tydligare, har man bildat arbetsgrupper. Inom styrelsen fungerar ett arbetsutskott som uppgör bl.a. den administrativa modeller för föreningens verksamhet. Till arbetsutskottet hör Marja Teppinen, Riitta Myyrä, Hannu Salminen och Joija Tikkanen. Företagsarbetsgruppen behandlar ansökningar som berör företagsstöd och gör linjedragningar för företagsstöden. Till företagsarbetsgruppen hör Camilla Hartwall, Heikki Nyström och Heli Tommiska.