Styrelsen och arbetsgrupperna

SILMU rf:s styrelse bär ansvaret för föreningens hela verksamhet. Stryrelsen gör behovsbedömning på stödansökningarna, fastställer finansieringslinjerna samt styr och följer förverkligandet av strategin.

SILMU rf:s styrelsemedlemmar år 2021

Ordförande Riitta Myyrä, Pukkila

OFFENTLIGA SEKTORN

 

 

 

Representant

Kommun

Suppleant

Kommun

Juha-Matti Inkinen

Mäntsälä

Jonna Nygård

Lappträsk

Eeva Hava

Mörskom

Tanja Åkerfelt

Sibbo

Minna Järvenpää

Pukkila

Mia Aitokari

Lovisa

 

 

 

 

FÖRENINGAR OCH FÖRETAGARE

 

 

 

Representant

Kommun

Suppleant

Kommun

Heikki Nyström

Askola

Kyösti Mäittälä

Askola

Camilla Stjernvall

Lovisa

Laura Sormunen

Borgå

Tommi Hovén

Lappträsk

Samu Majander

Mäntsälä

 

 

 

 

LANDSBYGDENS INVÅNARE

 

 

 

Representant

Kommun

Suppleant

Kommun

Anna-Kaisa Jaakkonen

Borgå

Markku Pirnes

Pukkila

Camilla Hartwall

Sibbo

Hannu Salminen

Mörskom

Joija Tikkanen

Borgnäs

Heikki Peisa

Borgnäs

 

SILMU rf:s styrelse sammankommer ungefär en gång per månad, mera sällan sommartid. Styrelsemöten arrangeras på olika håll av verksamhetsområdet.

För att göra styrelsearbetet tydligare, har man bildat arbetsgrupper. Inom styrelsen fungerar ett arbetsutskott som uppgör bl.a. den administrativa modeller för föreningens verksamhet. Till arbetsutskottet hör Riitta Myyrä, Camilla Stjernvall, Laura Sormunen, Hannu Salminen och Joija Tikkanen. Företagsarbetsgruppen behandlar ansökningar som berör företagsstöd och gör linjedragningar för företagsstöden. Till företagsarbetsgruppen hör Camilla Hartwall, Heikki Nyström, Tommi Hovén, Minna Järvenpää och Heli Tommiska.