SILMU rf:s verksamhetsområde

SILMU rf verkar på ett område som omfattar nio kommuner: Askola, Borgnäs, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Pukkila, Sibbo och Borgå. Leader-stöd kan inte beviljas till centrum-området i Borgå.  På SILMU rf:s verksamhetsområde bor ca 121 000 invånare varav 25 % procent är svenskspråkiga.