Temaprojekt Skärgård

Stöd kan sökas till åtgärder som gagnar byborna gemensamt, t.ex. anskaffning av maskiner och anläggningar, förbättringsåtgärder av miljön, små reparationsarbeten eller byggande av små konstruktioner vilka inte kräver tillstånd (eller tillståndet finns). Det är även möjligt att finansiera motsvarande ansökningar som inte kommer från skärgården. Ansökningstiden är 1.1–31.3 2019. 

Läs mera >>
Anvisningar >>
Blankett 3325B (PDF) >>
Blankett 3325B (Excel) >>
PowerPoint -show >>

För mera information kontakta Tiina Kurki GSM 040 359 4166 eller tiina.kurki(at)silmu.info