Registerbeskrivningar

Utvecklingsförening SILMU rf:s registerbeskrivningar 

Medlemsregister (på finska)
Nyhetsbrevet (på finska)
Projektregister (på finska)