Feedback på vår verksamhet

Vi önskar få feedback på vår verksamhet.

Du kan ge feedback genom att ringa , i samband med träffar, via e-post eller via blanketterna nedan.

Fyll i blanketten omsorgsfullt, bifoga vid behov bilagor till besväret, underteckna den och skicka det till oss antingen via posten eller skannad via e-posten.  Besväret bör göras inom en månad. Den som gör besväret bör vara ägare till ärendet eller en person som ägaren beviljat fullmakt till (bör bevisas). Besväret behandlas så snabbt som möjligt.

Behandling av besvär i SILMU rf

  1. Besväret bokförs som inlämnad
  2. Den person som behandlar ärendet väljs
  3. Vid behov kontaktas besvärsägaren för tilläggsinformation
  4. Tilläggsinformationen bifogas till besväret
  5. Vid behov kontaktas tredje part för att utreda situationen
  6. Ärendet ges SILMU rf:s styrelse till kännedom
  7. Styrelsen behandlar ärendet och bedömer situationen, gör beslut på åtgärder och uppskattar hur länge det tar att behandla besväret
  8. Till besvärsägaren meddelas behandlingstiden
  9. Behövliga åtgärder utförs
  10. Svar ges till besvärsägaren