Egna projekt

SILMU rf förverkligar egna utvecklingsprojekt på sitt verksamhetsområde:
Vihreän kasvun mahdollisuus
Kylien turvallinen ja toimiva arki
Tuulta purjeisiin
Yhdessä osaamme
SILMU ry:n teemahanke: Pienet investoinnit
Kaupunki-Leader
Temaprojekt Skärgård
SILMU rf:s Temaprojekt 2