Ungdomssektionen

Sektionen fungerar som en del av SILMU rf:s verksamhet. Styrelsen har godkänt verksamhetsanvisningar för sektionen som fastställer sektionens ansvar och rättigheter. Sektionens mandattid är ett år. Sektionens uppgift är att befrämja ungdomars ärenden.

Sektionen består av ungdomar (14-29 år) bosatta på verksamhetsområdet och alla kommuner representeras av två ungdomar. Som stöd för sektionens arbete fungerar SILMU rf:s personal.

Sektionen sammanträder på olika håll av verksamhetsområdet eller alternativt kan sammankomsterna arrangeras även med hjälp av elektroniska verktyg.

Till sektionens uppgifter hör bedömning av SILMU FYRKKA -finansieringsansökningarna, göra beslut om de ansökningar som finansieras samt presentera dessa för styrelsen.

Till sektionens uppgifter hör även att informera om verksamheten samt utveckla den. Sektionen kommer med idéer till styrelsen om hur man kan befrämja ungdomars ärenden. Styrelsen och personalen strävar till att hitta lösningar till dessa.

Sektionen planerar, ansöker om finansiering och verkställer mer omfattande projekt vilka baserar sej på ungdomarnas behov och vilka gagnar ungdomarna. Projekten kan förverkligas på det egna området eller förverkligas interregionalt eller internationellt.

Sektionens sammansättning 

Askola

Jasmin Arhenius

Anna Passinen

Borgnäs

EN REPRESENTANT SAKNAS!!

Susanna Lignell, viseordförande

Borgå

Alex Andersson, viseordförande

Aino Hänninen

Lappträsk

EN REPRESENTANT SAKNAS!!

EN REPRESENTANT SAKNAS!!

Lovisa

Charlotta Heijnsbroek

EN REPRESENTANT SAKNAS!!

Mäntsälä

Saaga Luhtaniemi

Otto Tamminen

Mörskom

EN REPRESENTANT SAKNAS!!

Vilma Pietilä

Pukkila

Sini Aaltonen

Aino Myyrä

Sibbo

EN REPRESENTANT SAKNAS!!

Erin Söderqvist

SILMU rf:s personal: Heli Tommiska

Har du lust att delta i sektionens verksamhet

Tanken att sektionen består av 18 unga (två unga / kommun). För tillfället saknas representanter från flera kommuner. Ifall du känner en ung som är intresserad att komma med i verksamheten, be hen kontaka SILMU rf:s personal.

Ta kontakt!

Tilläggsinformation: Heli Tommiska tel. 040 569 0068 eller heli.tommiska(at)silmu.info