Verksamhet i Borgå centrum

SILMU rf:s stadssektionen grundades hösten 2016 i enlighet med trepartsprincipen som en åtgärd i projektet  "Kansalaistoimintaa Porvoon keskustaan". Den väsäntligaste åtgärden i projektet var uppgörandet av Med Borgå mått - utvecklingsplanen för medborgarverksamhet. Information för planen samlades av invånare och aktörer i Borgå centrum. Planen förvaltas av stadssektionen. Man kan bekanta sej med planen Med Borgå mått här >> 

Sektionens medlemmar: 

Representanter för Borgå stad

Representanter för organisationer

Invånar-representanter

Laura Sormunen, völfärdskordinator

Päivi Dietrich, Vanhan Porvoon Kauppiasyhdistyksen pj.

Timo Rajakaltio (ordf)

Merja Kukkonen, kultur- och fritidsdirektör

Eija Kölhi, Porvoon elävä keskusta ry

Susanne Dahlqvist, verkställande direktös, Konsfabriken