Ungdomsverksamhet

Vad då för ungdoms Leader?

Verksamheten finansieras av SILMU rf:s kommuner och administreras av SILMU rf. För ungdoms Leader verksamheten ansvarar föreningens ungdomssektion. Till sektionen hör ungdomar bosatta på verksamhetsområdet. Verksamheten består av FYRKKA -finansiering som beviljas till ungdomar, samt av verksamhet som förverkligas till förmån för ungdomar. Läs mera om fyrkka här >>

Målet med verksamheten är att:

  • starta ny verksamhet
  • aktivera ungdomar att utveckla regionen
  • uppmuntra ungdomar att ta ansvar
  • motverka utstötning
  • sporra ungdomar till samarbete
  • erbjuda möjligheter att påverka sin livsmiljö 

Har du lust att delta i sektionens verksamhet > ta kontakt! Läs mera om sektionen här >>

Tilläggsinformation: Gina Forsström, 041 442 6602 eller gina.forsstrom@silmu.info