Internationell verksamhet

Som stöd för den internationella verksamheten på området, har en strategi utarbetats. Den är en del av SILMUSTA KASVUA - TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 -strategin. Strategin för internationellt arbete hittar man här >>

Bekanta dej med aktörer som söker partner till internationella projekt. 

Handbok för internationella aktörer (PDF på engelska) hittar man här >>

Europainformationenes anvisningar angående EU-finansiering hittar du här >>