Arkiv

PROJEKTET BYGGNADSVÅRD PÅ SVENSKA YLE 
"Projektet har varit så populärt att vi har fått vända folk vid dörren då vi haft så fulla tillställningar." Läs mera >>

BEREDNINGEN AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR VATTENVÅRDEN I NYLAND UR JORDBRUKETS SYNVINKEL
Tillställningarna i Helsingfors den 24.2 och i Lojo den 27.2. Läs mera >>

STÖD FRÅN NORDISK DEMOGRAFIPROGRAM 2014 KAN SÖKAS NU
Sista ansökningsdag är den 15 februari 2014. Läs mera >>

KULTURFONDEN ARRANGERAR TVÅ INFOTILLFÄLLEN I VÅR REGION
I Borgå den 5.11. och i Lovisa den 7.11.
Läs mera >>

PROJEKTET SOM HAR FÅTT LEADER-STÖD FRÅN SILMU PRESENTERAS I BBL
Läs mera >>

ÖVER 12 000 EURO BEVILJADES FÖR FRITIDSVERKSAMHET AV BARN OCH UNGA I ÖSTRA NYLAND
ELY-central stöder lokal hobbyverksamhet för barn och unga totalt för 510 000 euro. Läs mera (på finska) >>

UTREDNING: VÄLFÄRDSTJÄNSTER FÖRVERKLIGATS MED HJÄLP AV PROJEKTSTÖD
Kompletterande betydelsen av den tredje sektorn för den kommunala social- och hälsovård anses att ökas. Läs mera (på finska)>>