Aktuellt

Leader är verksamhet, rådgivning och finansiering för ortens bästa

Leaderverksamheten bygger på att lokalbefolkningen vet bäst själv hur den egna hemtrakten bör utvecklas. Leadergrupperna uppmuntrar initiativkraft och företagsamhet. De beviljar finansiering för projekt som företagare, föreningar och andra sammanslutningar genomför. Leaderfinansieringen kommer från EU:s landsbygdsfond EJFLU, staten och den egna kommunen.
Läs mera >> 
Till Utvecklingsförening SILMU rf:s nya verksamhetsledare har valts Anette Vihanto. 
 
Jag bor själv på landsbygden och naturen har alltid legat mig varmt om hjärtat. Vi har ett av de mest magnifika landsbygdsområdena i Finland, vars skönhet kan bli förringad för att inte vara så sagt ett lätt livsområde. Att leva i staden kan ses lättare på grund av till exempel tillgång till tjänster, men på landsbygden känner jag mig lyckligare. Jag känner att vi har utrymme att utveckla både stadscentrum och landsbygden, så att vi har råd att välja ett tryggt livsområde som stöder vars eget välbefinnande, säger Vihanto. 
 

Anette Vihanto, född 1986. Bor i Rusutjärvi, Tusby med sin man och två döttrar. Utbildning restonom (AMK), kulturproducent (AMK), SYE i ledarskap och företagsledning. Arbetat som aktiv medlem i flera föreningar inom olika områden.

 


Ansökan om återhämtningsmedel för landsbygdsföretag har öppnats
Från och med 18.10 kan mikro- och småföretag på landsbygden ansöka om stöd för investeringar som främjar en övergång till förnybar teknik och företagets energi- och resurseffektivitet. Investeringarna finansieras ur EU:s återhämtningsmedel som underlättar återhämtningen efter coronakrisen.
Läs mer: Stöd för energi- och resurseffektivitet i landsbygdsföretag och för ägarbyten kan sökas - Livsmedelsverket (ruokavirasto.fi), och Återhämtningsfinansiering | maaseutu.fi.
Anvisningar (PDF)
Presentation (PDF)


Leader-finansieringen 2021-2022
Utvecklingsförening SILMU rf har bundit hela finansieringsramen för programperioden 2014-2020. Under s.k. övergångsperioden 2021-2022 beviljas projekt- och företagsstöd enligt strategins tyngdpunkter för programperioden 2014-2020. Läs mera >>

SILMU rf:s stryrelsen behandlar ansökningar följande gång på sitt möte i februari 2022 > materialet bör lämnas i Hyrrä -systemet senast 31.1 2022


PÅVERKA GENOM ATT SVARA!
Säg din åsikt genom att svara på den här
enkäten >>
Svarena används i beredningen av strategin för den inkommande programperioden.
 

 

Vid behov kan du skicka utvecklingsförslag till silmu(at)silmu.info.


Effekterna av Coronaviruset i SILMU rf:s verksamhet

Personalen arbetar i huvudsak på distans. Detta betyder, att det eventuellt inte kommer att finnas personal på plats på kontoret. Ta kontakt med oss, så kan vi komma överens tillsammans. Vi ger rådgivning per telefon och per e-post.

Utvecklingsförening SILMU rf


Beredning av den nya programperioden 

På Jord- och skogsbruksministeriets sida kan du
läsa mera >>

 


Nu går det att ansöka om FYRKKA

Följande FYRKKA ansökningstid tar slut 31.10 2021. Finansiering kan sökas till projekt som ungdomarna själv planerat och vilka förverkligas av dem. Projekten kan förverkligas på SILMU rf:s verksamhetsområde, inkl. Borgå centrum.

Läs mera här >>
Läs mera om ungdoms-Leader verksamheten här >>


Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2021 och 2022
Aktuellt inom landsbygdens finansiering 14.10 2020 >>

Företagsstöd:

Projektstöd:

 • 1.9.-15.11.2021
 • 16.11.2021-15.1.2022
 • 16.1.-31.3.2022
 • 1.4.-31.5.2022
 • 1.6.-31.8.2022
 • 1.9.-31.10.2022
 • 1.5.-30.9.2021
 • 1.10.2021-31.1.2022
 • 1.2.-30.4.2022
 • 1.5.-30.9.2022

 


Material angående den nya programperioden 2014-2020

 • SILMU rf:s kriterier kan laddas här >>
 • Resumé av SILMU rf:s strategi kan laddas här >>
 • SILMU rf:s områdesbegränsningar i Borgå: karta >>

SILMU rf:s dataskyddsbeskrivningar (på finska):
Projektregistret >>  Medlemsförteckning >>  Nyhetsbrev >>