Aktuellt

Leader-stöd 2018

Tack vare den stora förfrågan och för att finansieringskvoten var mindre än förväntat, har SILMU rf i sin helhet beviljat Leader-stödet för år 2018. Finansiering beviljades till totalt 13 ansökningar för sammanlagt 406 625 €. Föreningen tilldelas sin följande finansieringskvot i början av år 2019. Styrelsen tar beslut under hösten 2018 när och till hurdan verksamhet finansiering beviljas. Ansökningar kan lämnas in i Hyrrä –tjänsten och projekten kan påbörjas efter det med egen risk, men finansieringsbesluten kommer att göras tidigast våren 2019. Vi informerar nogrannare om behandlingstidtabellen under hösten. Om du har frågor, kontakta oss.


Nu går det att ansöka om FYRKKA

Följande FYRKKA ansökningstid avslutas 31.10 Finansiering kan sökas till projekt som ungdomarna själv planerat och vilka förverkligas av dem. Projekten kan förverkligas på SILMU rf:s verksamhetsområde, inkl. Borgå centrum. De första FYRKKA finansieringarna har beviljats 8.11, här kan man bekanta sej med dem. 

Läs mera här >>

Läs mera om ungdoms-Leader verksamheten här >>


Kungsvägen

SILMU rf förverkligar tillsammans med sex andra Leadergrupper ett projekt vilket har som mål att uträda vilka möjligheter det finns för att bevara varumärket och det koncept som byggts upp runt detta. Målet är även att hitta en ny aktör för varumärket. Till denna aktörs ansvar hör bl.a. att utveckla konceptet. 

Ansök om medlemskap i Kungsvägen rf här >>

 

Tilläggsinfo:
projektkoordinator Mia Aitokari, Ykkösakseli ry
mia.aitokari(a)ykkosakseli.fi
tel. 050 325 1453

 

Läs mer om projektet (på finska) här >> 

Eller på Ykkösakseli ry:s hemsida >>


Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2018

Företagsstöd:

Projektstöd:

 • 1.11 2017-31.1 2018
 • 1.2 -30.4 2018
 • 1.5 -31.7 2018
 • 1.8 -31.10 2018
 • 1.11 2017-28.2 2018
 • 1.3 -31.5 2018
 • 1.6 -31.10 2018
 •  

 


Vi kommer gärna även till era tillställningar för att presentera Leader-finansieringsmöjligheterna. Ta kontakt >>Material angående den nya programperioden 2014-2020

 • SILMU rf:s kriterier kan laddas här >>
   
 • Resumé av SILMU rf:s strategi kan laddas här >>
   
 • SILMU rf:s områdesbegränsningar i Borgå: karta >>