Aktuellt

SILMU rf:s linjedragning för åren 2019-2020 gällande Leader stöden

SILMU rf:s styrelse beslöt på mötet 13.6.2019 att medlen som finns kvar för åren 2019-2020 riktas så att tyngdpunkterna i TILLVÄXT MED SILMU -strategin förverkligas enligt planerat. Ifall tilläggsmedel beviljas informerar vi om det separat.

Medlen riktas enligt följande:
Tyngdpunkt 1. Affärsverksamhet och sysselsättning 65 %
Tyngdpunkt 2. Livskraftiga byar 0 %
Tyngdpunkt 3.Miljö och natur 6 %
Tyngdpunkt 4. Skärgården 23 %
Ytterligare riktas 6 % till interregionala eller internationella projekt som hör till tyngdpunkterna 2. och 3.

I praktiken betyder detta, att av kvarstående medlen för år 2019 (153 000 €) riktas ca. hälften till projekt som förverkligar tyngdpunkt 1. Affärsverksamhet och sysselsättning. Dock ansökningar, vars kostnadsberäkning överstiger 150 000 €,  styrs huvudsakligen till NTM-centralen på grund av SILMU rf s små medlen.

Andra hälften av medlen för år 2019 riktas till projekt vilka förverkligar tyngdpunkterna 2 och 3 och vilka genomförs som internationella eller interregionala projekt. Till allmännyttiga investeringar riktas inga medel år 2019.

Projekt och ansökningar kan förberedas och lämnas/registreras i Hyrrä under året. SILMU rf:s stryrelsen behandlar ansökningar följande gång på sitt möte 9.10. På detta möte behandlas  de ansökningar som lämnats in före 22.9.

Om du har frågor, kontakta oss.


 

Beredning av den nya programperioden 

På Jord- och skogsbruksministeriets sida kan du
läsa mera >>


De bästa axplocken från SILMU rf:s vårmöte

Utvecklingsförening SILMU rf belönade på sitt vårmöte 21.5 de bästa Leader-projekten i två kategorier, det bästa allmännyttiga projektet och det bästa företagsprojektet. Dessutom belönades årets SILMU by. Prisen gick i år till aktörer i Pukkila, Lappträsk och Borgå. Läs mera >>


Nu går det att ansöka om FYRKKA

Följande FYRKKA ansökningstid avslutas 31.10 2019. Finansiering kan sökas till projekt som ungdomarna själv planerat och vilka förverkligas av dem. Projekten kan förverkligas på SILMU rf:s verksamhetsområde, inkl. Borgå centrum. De första FYRKKA finansieringarna har beviljats 8.11, här kan man bekanta sej med dem. 

Läs mera här >>

Läs mera om ungdoms-Leader verksamheten här >>


Kungsvägen

SILMU rf förverkligar tillsammans med sex andra Leadergrupper ett projekt vilket har som mål att uträda vilka möjligheter det finns för att bevara varumärket och det koncept som byggts upp runt detta. Målet är även att hitta en ny aktör för varumärket. Till denna aktörs ansvar hör bl.a. att utveckla konceptet. 

Ansök om medlemskap i Kungsvägen rf här >>

 

Tilläggsinfo:
projektkoordinator Mia Aitokari, Ykkösakseli ry
mia.aitokari(a)ykkosakseli.fi
tel. 050 325 1453

 

Läs mer om projektet (på finska) här >> 

Eller på Ykkösakseli ry:s hemsida >>


Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2019

Företagsstöd:

Projektstöd:

 • 1.11 2018-31.1 2019
 • 1.2 -30.4 2019
 • 1.5 -31.7 2019
 • 1.8 -31.10 2019
 • 1.11 2018-28.2 2019
 • 1.3 -31.5 2019
 • 1.6 -31.10 2019
 •  

 


Vi kommer gärna även till era tillställningar för att presentera Leader-finansieringsmöjligheterna. Ta kontakt >>Material angående den nya programperioden 2014-2020

 • SILMU rf:s kriterier kan laddas här >>
   
 • Resumé av SILMU rf:s strategi kan laddas här >>
   
 • SILMU rf:s områdesbegränsningar i Borgå: karta >>