Aktuellt

Leader är verksamhet, rådgivning och finansiering för ortens bästa

Leaderverksamheten bygger på att lokalbefolkningen vet bäst själv hur den egna hemtrakten bör utvecklas. Leadergrupperna uppmuntrar initiativkraft och företagsamhet. De beviljar finansiering för projekt som företagare, föreningar och andra sammanslutningar genomför. Leaderfinansieringen kommer från EU:s landsbygdsfond EJFLU, staten och den egna kommunen.
Läs mera >>


PÅVERKA GENOM ATT SVARA!
Säg din åsikt genom att svara på den här
enkäten >>
Svarena används i beredningen av strategin för den inkommande programperioden.
 

 

Vid behov kan du skicka utvecklingsförslag till silmu(at)silmu.info.

Är du intresserad att vara med och påverka innehållet i den kommande programperioden?

Anmäl dej till arbetsgruppen senast 31.12.2020 via den här länken >>
Arbetsgruppen jobbar i ca 4 månader (januari-april).


DE BÄSTA AXPLOCKEN FRÅN SILMU RF:S VÅRMÖTE
Utvecklingsförening SILMU rf belönade på sitt vårmöte 29.9 de bästa Leader-projekten i två kategorier, det bästa allmännyttiga projektet och det bästa företagsprojektet. Dessutom belönades årets SILMU byabedrift. Prisen gick i år till aktörer i Borgå och Mäntsälä. Läs mera >>

På bilden från vänster Jani Väänänen (Hybrid Energia Oy), Tommi Maasilta (Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f.), Annika Weckman (Posintra Oy), Veikko Vainikka (Eknäs-Sikilän maaseutuseura ry), Niina Allonen och Kati Kottila-Etuaro (Ohkolan koulun vanhempaintoimikunta). Fotograf Camilla Stjernvall.


Effekterna av Coronaviruset i SILMU rf:s verksamhet

Personalen arbetar i huvudsak på distans. Detta betyder, att det eventuellt inte kommer att finnas personal på plats på kontoret. Ta kontakt med oss, så kan vi komma överens tillsammans. Vi ger rådgivning per telefon och per e-post.

Utvecklingsförening SILMU rf


Témaprojekt 4

Utvecklingsförening SILMU rf finansieras samfundens små investeringar via temaprojektet. Ansökningstiden var 1.1–31.3 2020.
Läs mera >>


SILMU rf:s linjedragning för år 2020 gällande Leader stöden

SILMU rf:s styrelse beslöt på mötet 3.3 2020 att medlen som finns kvar för år 2020 riktas så att tyngdpunkterna i TILLVÄXT MED SILMU -strategin förverkligas enligt planerat. Läs mera >>

Huvudtyngdpunkten i finansieringen ligger fortsättningsvis på företagsstöd, så ansökningstiden för företagsprojekt är fortlöpande. SILMU rf:s stryrelsen behandlar företags ansökningar  på sitt möte 1.12 och på detta möte behandlas de ansökningar som lämnats in före 22.11 2020.

 

SILMU rf öppnar stödansökan även för allmännyttiga utvecklings- och investeringsstöd
Stödansökningarna för allmännyttiga projekt måste vara inlämnade via Hyrrä –systemet med alla behövliga bilagor senast 30.9 2020. Utvecklingsförening SILMU rf:s styrelsen behandlar de inom utsatt tid inlämnade ansökningarna på sitt möte före slutet av år 2020.

Hakuinfo 10.6.2020 på finska (YouTube) >>

Om du har frågor, kontakta oss.


 

Beredning av den nya programperioden 

På Jord- och skogsbruksministeriets sida kan du
läsa mera >>

 


 

Nu går det att ansöka om FYRKKA

Följande FYRKKA ansökningstid avslutas 31.1 2021. Finansiering kan sökas till projekt som ungdomarna själv planerat och vilka förverkligas av dem. Projekten kan förverkligas på SILMU rf:s verksamhetsområde, inkl. Borgå centrum. De första FYRKKA finansieringarna har beviljats 8.11, här kan man bekanta sej med dem. 

Läs mera här >>

Läs mera om ungdoms-Leader verksamheten här >>


Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2020
Aktuellt inom landsbygdens finansiering 14.10 2020 >>

 

Företagsstöd:

Projektstöd:

  • 1.9 2020-31.10 2020
  • 1.11 2020 -15.2 2021
  • 1.10 2020-22.1 2021

 


Vi kommer gärna även till era tillställningar för att presentera Leader-finansieringsmöjligheterna. Ta kontakt >>Material angående den nya programperioden 2014-2020

  • SILMU rf:s kriterier kan laddas här >>
     
  • Resumé av SILMU rf:s strategi kan laddas här >>
     
  • SILMU rf:s områdesbegränsningar i Borgå: karta >>