Aktuellt

Beredning av den nya programperioden 

På Jord- och skogsbruksministeriets sida kan du
läsa mera >>


SILMU rf:s linjedragning för åren 2019-2020 gällande Leader stöden

SILMU rf:s styrelsen beslöt på mötet 13.9 2018, att medlen som finns kvar för år 2019-2020 riktas så, att tyngdpunkterna i TILLVÄXT MED SILMU -strategin förverkligas enligt planerat. Ifall tilläggsmedel beviljas, informerar vi om det separat.

Medlen riktas enligt följande:
Tyngdpunkt 1. Affärsverksamhet och sysselsättning 65 %
Tyngdpunkt 2. Livskraftiga byar 0 %
Tyngdpunkt 3.Miljö och natur 6 %
Tyngdpunkt 4. Skärgården 23 % (som ett temaprojekt)
Ytterligare riktas 6 % till interregionala eller internationella projekt som hör till tyngdpunkterna 2. och 3.

I praktiken betyder detta, att medlen för år 2019 (uppskattningsvis 470 000 €) riktas till största delen till projekt som förverkligar tyngdpunkt 1. Totalt reserveras 157 000 € för ett temaprojekt med anknytning till skärgården. Ifall det inte finns tillräcklig efterfrågan, beviljas de resterande medlen enligt områdets behov.

Resten av medlen för år 2019 riktas till projekt vilka förverkligar tyngdpunkterna 2 och 3 och vilka genomförs som internationella eller interregionala projekt. Till allmännyttiga investeringar riktas inga medel år 2019.

Om du har frågor, kontakta oss.


Nu går det att ansöka om FYRKKA

Följande FYRKKA ansökningstid avslutas 30.4 2019. Finansiering kan sökas till projekt som ungdomarna själv planerat och vilka förverkligas av dem. Projekten kan förverkligas på SILMU rf:s verksamhetsområde, inkl. Borgå centrum. De första FYRKKA finansieringarna har beviljats 8.11, här kan man bekanta sej med dem. 

Läs mera här >>

Läs mera om ungdoms-Leader verksamheten här >>


Kungsvägen

SILMU rf förverkligar tillsammans med sex andra Leadergrupper ett projekt vilket har som mål att uträda vilka möjligheter det finns för att bevara varumärket och det koncept som byggts upp runt detta. Målet är även att hitta en ny aktör för varumärket. Till denna aktörs ansvar hör bl.a. att utveckla konceptet. 

Ansök om medlemskap i Kungsvägen rf här >>

 

Tilläggsinfo:
projektkoordinator Mia Aitokari, Ykkösakseli ry
mia.aitokari(a)ykkosakseli.fi
tel. 050 325 1453

 

Läs mer om projektet (på finska) här >> 

Eller på Ykkösakseli ry:s hemsida >>


Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2018

Företagsstöd:

Projektstöd:

 • 1.11 2018-31.1 2019
 • 1.2 -30.4 2019
 • 1.5 -31.7 2019
 • 1.8 -31.10 2019
 • 1.11 2018-28.2 2019
 • 1.3 -31.5 2019
 • 1.6 -31.10 2019
 •  

 


Vi kommer gärna även till era tillställningar för att presentera Leader-finansieringsmöjligheterna. Ta kontakt >>Material angående den nya programperioden 2014-2020

 • SILMU rf:s kriterier kan laddas här >>
   
 • Resumé av SILMU rf:s strategi kan laddas här >>
   
 • SILMU rf:s områdesbegränsningar i Borgå: karta >>