Aktuellt

Leader är verksamhet, rådgivning och finansiering för ortens bästa

Leaderverksamheten bygger på att lokalbefolkningen vet bäst själv hur den egna hemtrakten bör utvecklas. Leadergrupperna uppmuntrar initiativkraft och företagsamhet. De beviljar finansiering för projekt som företagare, föreningar och andra sammanslutningar genomför. Leaderfinansieringen kommer från EU:s landsbygdsfond EJFLU, staten och den egna kommunen. Läs mera >>


Ansök nu om finansiering till små investeringar

Utvecklingsförening SILMU rf söker samfundens små investeringar att finansieras via temaprojektet. Ansökningstiden är 1.1–31.3 2020.
Läs mera >>


SILMU rf:s linjedragning för åren 2019-2020 gällande Leader stöden

SILMU rf:s styrelse beslöt på mötet 13.6.2019 att medlen som finns kvar för åren 2019-2020 riktas så att tyngdpunkterna i TILLVÄXT MED SILMU -strategin förverkligas enligt planerat. Ifall tilläggsmedel beviljas informerar vi om det separat.

Medlen riktas enligt följande:
Tyngdpunkt 1. Affärsverksamhet och sysselsättning 65 %
Tyngdpunkt 2. Livskraftiga byar 0 %
Tyngdpunkt 3.Miljö och natur 6 %
Tyngdpunkt 4. Skärgården 23 %
Ytterligare riktas 6 % till interregionala eller internationella projekt som hör till tyngdpunkterna 2. och 3.

I praktiken betyder detta, att av kvarstående medlen för år 2019 (153 000 €) riktas ca. hälften till projekt som förverkligar tyngdpunkt 1. Affärsverksamhet och sysselsättning. Dock ansökningar, vars kostnadsberäkning överstiger 150 000 €,  styrs huvudsakligen till NTM-centralen på grund av SILMU rf s små medlen.

Andra hälften av medlen för år 2019-2020 riktas till projekt vilka förverkligar tyngdpunkterna 2 och 3 och vilka genomförs som internationella eller interregionala projekt. Till allmännyttiga investeringar riktas inga medel år 2019.

Projekt och ansökningar kan förberedas och lämnas/registreras i Hyrrä under året. SILMU rf:s stryrelsen behandlar ansökningar följande gång på sitt möte 21.4 2020 och på detta möte behandlas de ansökningar som lämnats in före 31.3 2020. 
Om du har frågor, kontakta oss.


 

Beredning av den nya programperioden 

På Jord- och skogsbruksministeriets sida kan du
läsa mera >>

 


 

Nu går det att ansöka om FYRKKA

Följande FYRKKA ansökningstid avslutas 30.4 2020. Finansiering kan sökas till projekt som ungdomarna själv planerat och vilka förverkligas av dem. Projekten kan förverkligas på SILMU rf:s verksamhetsområde, inkl. Borgå centrum. De första FYRKKA finansieringarna har beviljats 8.11, här kan man bekanta sej med dem. 

Läs mera här >>

Läs mera om ungdoms-Leader verksamheten här >>


Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2020
Aktuellt inom landsbygdens företagsfinansiering >>

 

Företagsstöd:

Projektstöd:

 • 1.11 2019-31.1 2020
 • 1.2 -30.4 2020
 • 1.5 -30.8 2020
 • 1.9 -31.10 2020
 • 1.11 2019-30.3 2020
 • 1.4 -30.9 2020

 


Vi kommer gärna även till era tillställningar för att presentera Leader-finansieringsmöjligheterna. Ta kontakt >>Material angående den nya programperioden 2014-2020

 • SILMU rf:s kriterier kan laddas här >>
   
 • Resumé av SILMU rf:s strategi kan laddas här >>
   
 • SILMU rf:s områdesbegränsningar i Borgå: karta >>