Voit hakea rahoitettuja Leader-hankkeita rajaamalla hakua päätösvuoden, toteutusalueen ja tukimuodon mukaan.

 

Du kan söka finasierade Leader-projekt genom att begränsa det som visas enligt beslutsår, område och stödform.

Tukipäätökset - Finansierade projekt

Hankkeen nimi
Erikoisvalu Oy:n kehittäminen
Tuen saaja (Hakija)
Erikoisvalu Halmela Oy
Hankeaika 05.04.2012 - 04.04.2014
Tukimuoto
Yrityshankkeet/ Kehittämistuki
Kustannukset yhteensä
32 000,00
Tuen määrä
16 000,00
Sisältö
Erikoisvalu Halmela Oy:ssä toteutetaan kehittämisprojekti, jossa luodaan toimitajärjestelmä joka parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä kansainvälistyvässä markkinatilanteessa.
Paikkakunta
Mäntsälä
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Brandbilsgarage åt Wessö frivilliga brandkår
Tuen saaja (Hakija)
Wessö frivilliga brandkår rf
Muut toimijat: Nuorisoseura, hirvenmetsästysseura, Martat ja kyläyhteisöt
Toteutusalue
Vessö
Hankeaika 21.05.2011 - 20.05.2014
Tukimuoto
Yleishyödylliset investointihankkeet
Kustannukset yhteensä
255 618,00
Tuen määrä
127 809,00
Sisältö
hankkeen tavoitteena on säilyttää ja parantaa palokunnan valmiuksia ja näin ollen lisätä alueen turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on energiataloudellisempi ja toimivampi rakennus. Laajennuksen myötä toimintaa voidaan uudistaa ja lisätä kattamaan myös mm. savusukellustoiminnan, öljyntorjunnan ja ensivastetoiminnan. Uuden suuremman ja asianmukaisen varikon myötä pystytään myös parantamaan olennaisesti toimintaympäristöä ja toimintaa. Hankkeen avulla rakennetaan uusi 180m2 suuruinen varikko nuorisoseuran omistamalle tontille. Varikolla on tilaa sammutusautolle, miehistöautolle, varustehuoltotilat, kaapit palomiesten tavaroille sekä varastotilat. Rakennustyö teetetään osaksi ammattilaisilla mutta osa töistä tullaan tekemään talkoilla.
Paikkakunta
Porvoo
Päätösvuosi 2011
Hankkeen nimi
Nuorisoseurantalon ikkunoiden uusiminen ja välikaton lämpöeristäminen
Tuen saaja (Hakija)
Monninkylän Nuorisoseura ry
Toteutusalue
Monninkylä
Hankeaika 01.01.2010 - 31.12.2012
Tukimuoto
Yleishyödylliset investointihankkeet
Kustannukset yhteensä
33 590,00
Tuen määrä
16 795,00
Sisältö
Tavoitteena on säilyttää rakennus käyttökelpoisena ja pienentää ylläpitokustannuksia sekä helpottaa kunnossapitotöitä. Rakennuksen yläpohjaan lisätään selluvillaa. Lisäksi eristetään ja sähköistetään yläkerran kylmä varastohuone. Rakennuksen kolmen seinän ikkunat (15 kpl) uusitaan.
Paikkakunta
Askola
Päätösvuosi 2011
Hankkeen nimi
Orimattila-Myrskylä-Lapinjärvi verkkosuunnitelmahanke
Tuen saaja (Hakija)
Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy
Muut toimijat: Etpähä ry sekä Orimattilan, Myrskylän ja Lapinjärven kunnat Hankeaika 01.06.2011 - 31.08.2013
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
40 925,00
Tuen määrä
40 925,00
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on luoda tarvittava tekninen ja taloudellinen materiaali, jonka avulla voidaan toteuttaa myöhemmin haja-asutusalueella kustannus- ja ympäristötehokkaasti suurikapasiteettisen tietoverkon rakentaminen. Kohderyhmänä ovat erityisesti nykyisin tarjolla olevien valokuituyhteyksien tavoittamattomissa olevat kohteet. Hankkeen avulla saadaan tarvittava selvitys/kartoitus hankealueen asukkaiden ja muiden toimijoiden halukkuudesta/kiinnostuksesta hankkia verkon palveluita. Hankkeen avulla selvitetään tekninen toteutussuunnitelma tietoverkon rakentamisesta ja alustava hinta verkon rakentamiseksi sekä konsepti liittymien hinnoittelemiseksi kustannusperusteisena liittymäkohtaisen hintana.
Paikkakunta
Artjärvi, Lapinjärvi, Myrskylä
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Inventering av kulturhistoriska växter i Lappträsk
Tuen saaja (Hakija)
Lappträsk hembygdsförening r.f.
Muut toimijat: Alueen viljelijät Hankeaika 20.04.2011 - 31.12.2013
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
20 660,00
Tuen määrä
16 528,00
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on, että puutarha toimii tulevaisuudessa geenipankkina ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta kestävällä tavalla. Tavoitteena on ottaa talteen mahdollisimman monta vanhaa kulttuurikasvia sekä säilyttää ja lisätä niitä. Inventoidaan vanhat olemassa olevat lapinjärveläiset puutarhat. Inventoinnin painopiste on hedelmäpuissa ja marjapensaissa, mutta myös muita vanhoja kulttuurikasveja ja puutarhoja inventoidaan. Kerätty materiaali dokumentoidaan ja julkaistaan verkossa.
Paikkakunta
Lapinjärvi
Päätösvuosi 2011
Hankkeen nimi
Kitön Vesiosuuskunnan verkostosuunnittelu
Tuen saaja (Hakija)
Kitön Vesiosuuskunta - Kitö Vattenandelslag
Muut toimijat: Sipoon kunta ja Etelä-Suomen Energia Oy
Toteutusalue
Kitö
Hankeaika 15.04.2011 - 31.12.2012
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
38 415,00
Tuen määrä
26 890,50
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on teettää alustavat vesi-, viemäri- ja laajakaistasuunnitelmat sekä niihin liittyvät alustavat kustannusarviot. Saatujen vaihtoehtojen perusteella tehdään lopulliset päätökset miten varsinainen rakentaminen tullaan toteuttamaan.
Paikkakunta
Sipoo
Päätösvuosi 2011
Hankkeen nimi
Kabbölen salmen ja rantamaiseman kunnostus
Tuen saaja (Hakija)
Kabbölen kalastuskunta
Toteutusalue
Kabböle
Hankeaika 01.11.2011 - 30.10.2014
Tukimuoto
Yleishyödylliset investointihankkeet
Kustannukset yhteensä
14 100,00
Tuen määrä
7 050,00
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on parantaa veden virtausta Karlaxholmen -nimisen saaren ja mantereen välisessä salmessa. Salmi on ollut auki, mutta on maan nousemisen, rehevöitymisestä johtuvan liettymisen ja kaisloittumisen vuoksi mataloitunut niin, ettei vesi pääse kiertämään. Hankkeessa syvennetään vesiuomaa salmessa ruoppaamalla ja poistetaan runsasta kaislikkoa.
Paikkakunta
Loviisa
Päätösvuosi 2011
Hankkeen nimi
Rinken i Box
Tuen saaja (Hakija)
Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo rf.
Toteutusalue
Box
Hankeaika 20.01.2012 - 30.11.2013
Tukimuoto
Yleishyödylliset investointihankkeet
Kustannukset yhteensä
24 832,80
Tuen määrä
12 416,40
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on hankkia uusi, asianmukainen kaukalo. Hakija purkaa vanhan kaukalon, tekee tarvittavat pohjatyöt, ostaa uuden pienen kaukalon ja pystyttää sen samalle paikalle missä entinen kaukalo sijaitsee. Työt tehdään talkoilla
Paikkakunta
Sipoo
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Hyvä idea! - nuorten yrittäjyyshanke
Tuen saaja (Hakija)
Etelä-Suomen 4H-piiri
Muut toimijat: 4H-yhdistykset, oppilaitokset, paikalliset ja maakunnalliset yrittäjäyhdistykset
Toteutusalue
SILMU ry, EMO ry, Etpähä ry, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset
Hankeaika 01.02.2012 - 31.12.2013
Tukimuoto
Alueiden väliset ja koordinaatiohankkeet
Kustannukset yhteensä
14 980,00
Tuen määrä
13 482,00
Sisältö
Tavoitteena on auttaa nuoria löytämään omat voimavaransa ja arvioimaan omia kykyjään yrittäjinä. Tavoitteena on lisätä nuorten tietoa ja osaamista yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Nuoria kannustetaan keksimään yritysideoita ja kokeilemaan yrittäjyyttä sekä luomaan uusia palveluiden ja tuotteiden tuottamistapoja. Työkaluna harjoittelussa on 4H-Yritys.
Paikkakunta
Artjärvi, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Mustijokilaakson virkistys- ja kulttuurimatkailuhanke
Tuen saaja (Hakija)
Mustijoen luontomatkailuyhdistys ry
Hankeaika 01.03.2012 - 31.08.2013
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
96 500,00
Tuen määrä
86 850,00
Sisältö
Tavoitteena on lisätä Mustijokilaakson virkistys- ja kulttuuripalveluita, käynnistää ja aktivoida palveluntarjoajien yhteistyötä, lisätä alueen viihtyisyyttä ja kasvattaa alueen matkailullista tunnettavuutta ja siten lisätä tuloa alueelle. Hankkeen toimenpiteitä ovat Mustijoen melontareitistön ja kalastuskohteiden kehittäminen, alueen palvelutarjoajien yhteistyömallin luominen, kylien kulttuuri- ja historiakohteiden esilletuominen, sähköisen matkailukartan luominen, yhteisten Internet-sivujen toteuttaminen, virkistys- ja kulttuuripalvelujen kartoittaminen ja kehittäminen sekä vuosittaisen Mustijoen melontatapahtuman perustaminen. Hankkeessa kehitetään myös Mustijoen talviliikuntapalveluja. Kehittämisen tueksi selvitetään Mustijokilaakson alueen matkailu-, virkistys- ja kulttuuripalvelujen kysyntä ja alueen asukkaiden tarpeet ovat keskeinen selvityksen kohde. Lisäksi selvitetään myös alueella olevien teollisuusyritysten tarve käyttää palveluja henkilöstön virkistys- ja kulttuuripalvelutoimintaan.
Paikkakunta
Mäntsälä, Pornainen, Porvoo
Päätösvuosi 2012

Pages