Voit hakea rahoitettuja Leader-hankkeita rajaamalla hakua päätösvuoden, toteutusalueen ja tukimuodon mukaan.

 

Du kan söka finasierade Leader-projekt genom att begränsa det som visas enligt beslutsår, område och stödform.

Tukipäätökset - Finansierade projekt

Hankkeen nimi
LATO 2012
Tuen saaja (Hakija)
Jokelanseudun Maaseutuseura ry
Toteutusalue
Jokela
Hankeaika 29.02.2012 - 31.12.2013
Tukimuoto
Yleishyödylliset investointihankkeet
Kustannukset yhteensä
30 002,00
Tuen määrä
15 001,00
Sisältö
Ladon teatteritekniikan uusimisen myötä saavutetaan korkeatasoinen ja nykyaikainen valaistus- ja äänentoisto, joka mahdollistaa hyvät puitteet Latoteatterin esityksille sekä ladossa järjestettäville tilaisuuksille ja juhlille. Liian pitkiä wc-jonoja ei muodostu enää kerhotalon sisälle ja seuran näytelmärekvisiitalle saadaan varastotila.
Paikkakunta
Mäntsälä
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Kulttuurihanke Porneesi
Tuen saaja (Hakija)
Kulttuuriosuuskunta Porneesi
Hankeaika 24.01.2012 - 31.12.2013
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
47 079,00
Tuen määrä
37 663,20
Sisältö
Tavoitteena on päästä kulttuuriyhteistyöhön kunnassa jo toimivien yhdistysten ja seurojen kanssa. Hankkeessa tarjotaan monipuolisia kulttuuriin liittyviä päivätoimintoja sekä tutustumisretkiä. Toiminta kohdistuu aikuisiin ihmisiin, miehiin ja naisiin sekä Pornaisten kunnassa että lähialueilla.
Paikkakunta
Pornainen
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Saaristo tutuksi!
Tuen saaja (Hakija)
Pernajan Saariston Merenkävijät ry
Muut toimijat: Alueella toimivat yritykset, yhteisöt, saariston asukkaat
Toteutusalue
Pernaja
Hankeaika 01.05.2012 - 31.12.2014
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
36 735,80
Tuen määrä
29 388,60
Sisältö
Tavoitteena on tehdä tunnetuksi itäisen Uudenmaan saaristoa, sen luontoa, kulttuuria, perinteitä sekä historiaa alueella veneileville ulkopaikkakuntalaisille ja paikallisille asukkaille. Hankkeessa dokumentoidaan alueen saariston kävijän kannalta merkittävimmät paikat: muistomerkit, käyntikohteet, luonnonsatamat, perinnekohteet, "mansikkapaikat" ja paikalliset nähtävyydet sekä nykyiset palvelut. Kukin paikka kuvataan muutamalla rivillä, siitä esitetään valokuvia, lähestymiskartta sekä mahdollisuuksien mukaan videoklippejä. Lisäksi paikkaan liittyvät tarinat ja kertomukset dokumentoidaan. Materiaali julkaistaan selkeälle nettisivustolle, jota alueella vierailija voi käyttää hyväkseen reitin suunnittelussa ja matkailukohteen valinnassa.
Paikkakunta
Loviisa
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Pukaron kyläyhdistyksen keittiö
Tuen saaja (Hakija)
Pukaron kyläyhdistys ry
Toteutusalue
Pukaro
Hankeaika 14.03.2012 - 31.12.2013
Tukimuoto
Yleishyödylliset investointihankkeet
Kustannukset yhteensä
22 892,90
Tuen määrä
11 446,50
Sisältö
Hankkeen aikana laajennetaan ja remontoidaan keittiötä. Keittiöstä kaakeloidaan lattia ja osa seinistä. Nuorisoseurantalon keittiöön rakennetaan lattiakaivo ja kaksi vesipistettä sekä käsienpesupiste. Keittiöön rakennetaan kylmähuone ja asennetaan tiskikone. Keittiöön uusitaan kaapisto, valaistus ja ilmastointi sekä hankitaan tarjoilu- ja tiskivaunut teräksestä, jotta saadaan lisää työskentelypinta-alaa.
Paikkakunta
Lapinjärvi
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Mäntsälän Pitäjäntupa
Tuen saaja (Hakija)
Mäntsälä Seura ry
Muut toimijat: Mäntsälän kunta, Päijät-Hämeen maakuntamuseo Hankeaika 19.03.2012 - 31.12.2014
Tukimuoto
Yleishyödylliset investointihankkeet
Kustannukset yhteensä
139 653,00
Tuen määrä
69 826,60
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Pitäjäntupa, jotta se säilyy Mäntsälän Kirkonmäen kulttuuriympäristön osana ja palautuu kulttuurikäyttöön palvelemaan kaikkia kuntalaisia. Mäntsälän Pitäjäntupa kunnostetaan perinteisin menetelmin sisältä ja ulkoa (kellaritilat, sali, kammari, konttori ja porstua). Huonetiloihin muurataan hormit ja palautetaan tulisijat.
Paikkakunta
Mäntsälä
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Esiselvityshanke Pornaisten kamala paikka
Tuen saaja (Hakija)
Pornaisten Yrittäjät ry
Muut toimijat: Pornaisten kunta Hankeaika 22.02.2012 - 31.12.2012
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
26 582,20
Tuen määrä
26 582,20
Sisältö
Esiselvityksen tavoitteena on tehdä tarvittavat esivalmistelut, suunnitelmat ja kustannusarviot Pornaisten Kamala Paikka -hankkeen rahoituksen hakemiseksi sekä hankkeen käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Paikkakunta
Pornainen
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Hiihtomajan saunatilat
Tuen saaja (Hakija)
Gymnastik- och idrottsföreningen Hercules rf
Hankeaika 22.06.2012 - 31.12.2013
Tukimuoto
Yleishyödylliset investointihankkeet
Kustannukset yhteensä
103 274,00
Tuen määrä
51 637,00
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on saada monikäyttöiset tilat alueen liikunnan sekä kylätoiminnan harrastajille ja tiloja vuokraaville asukkaille sekä alueen ulkopuolisille asiakkaille. Hankkeessa rakennetaan hiihtomajalle laajennusosa, jossa on kokous- ja saunatilat.
Paikkakunta
Porvoo
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Loviisan Taidekeskus / Lovisa Konstcentrum
Tuen saaja (Hakija)
Loviisan Taidekeskuksen tukiyhdistys ry
Muut toimijat: Loviisan kaupunki ja alueen taiteilijat
Toteutusalue
Loviisa ja lähialueet
Hankeaika 12.04.2012 - 31.12.2014
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
187 282,00
Tuen määrä
149 825,00
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on perustaa taidekeskus Loviisaan, jossa esitellään Loviisan seudun ja muun suomen taiteilijoiden ja taideteollisuuden edustajien teoksia. Tavoitteena on saada aikaan vilkas kotimainen ja kansainvälinen näyttelytoiminta. Tiloja käytetään myös taide- ja musiikkiopetukseen sekä taidetapahtumiin kuten taiteenalojen konferensseihin.
Paikkakunta
Loviisa
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Itä-Uudenmaan metalliklusterin esiselvitys
Tuen saaja (Hakija)
Posintra Oy
Hankeaika 08.05.2012 - 30.09.2012
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
33 000,00
Tuen määrä
33 000,00
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on selvittää elinkeinoelämää kuunnellen millaisia edellytyksiä Itä-Uudellamaalla on kehittää metallialan innovatiivista klusteritoimintaa. Hankkeen avulla kartoitetaan ja tunnistetaan kohdealueen metalliklusterin toimijat, metallitoimialan kehittämistarpeet ja -näkymät, metallialan toimijoiden asenneilmapiiriä sekä tuotetaan konkreettisia ehdotuksia tulevan hankkeen kehittämistoimenpiteiksi ja kohderyhmäksi. Selvitystyö ostetaan ulkopuoliselta asiantuntijalta, joka valitaan avoimella hankintamenettelyllä.
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Loviisan vanhat valokuvat
Tuen saaja (Hakija)
Elokuva ja kulttuuri Loviisa ry
Muut toimijat: Loviisan kaupunki Hankeaika 30.03.2012 - 31.12.2014
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
41 440,00
Tuen määrä
33 152,00
Sisältö
Hankkeessa järjestetään yhdeksänosainen, kävijöille maksuton valokuvanäyttely, jossa esitetään Loviisan ja Loviisaa ympäröivien alueiden lähihistoriaa. Kansalaisnäkemys kirjataan ylös valokuvanäyttelyjen aikana kyselylomakkeen ja asiakaspalvelun avulla. Hankkeessa kerätään myös asukkaiden omia vanhoja valokuvia heidän suostumuksellaan. Valokuvat ja informaatio kerätään materiaalipankkiin ja siitä työstetään tiivistelmä Internettiin, josta se on kaikkien halukkaiden ladattavissa.
Paikkakunta
Loviisa
Päätösvuosi 2012

Pages