Voit hakea rahoitettuja Leader-hankkeita rajaamalla hakua päätösvuoden, toteutusalueen ja tukimuodon mukaan.

 

Du kan söka finasierade Leader-projekt genom att begränsa det som visas enligt beslutsår, område och stödform.

Tukipäätökset - Finansierade projekt

Hankkeen nimi
Meidän luonto ja maaseutu Askolassa
Tuen saaja (Hakija)
Porvoon seudun 4H-yhdistys ry
Toteutusalue
Askola
Hankeaika 13.06.2010 - 31.12.2012
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
76 848,30
Tuen määrä
49 183,00
Sisältö
Hankkeen aikana luodaan toimintamalli nuorten tutustuttamiseksi maa- ja metsätalouteen, koulutetaan nuoria ohjaajiksi (ajokortti työelämään) ja luodaan luontopolku, jonka varrelle kehitetään bioenergian hyödyntämiseen liittyvää materiaalia. Järjestetään yhteistyössä muiden tahojen kanssa erilaisia tapahtumia.
Paikkakunta
Askola
Päätösvuosi 2010
Hankkeen nimi
Kyläkaavojen monipuolistaminen
Tuen saaja (Hakija)
Itä-Uudenmaan kylät ry - Östra Nylands byar rf
Muut toimijat: Itä-Uudenmaan maakuntaliitto, alueen kunnat ja kyläyhdistykset
Toteutusalue
Itä-Uudenmaan kylät ry - Östra Nylands byar rf:n toiminta-alue
Hankeaika 01.02.2010 - 31.01.2012
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
85 044,90
Tuen määrä
61 232,30
Sisältö
Hakija toteuttaa hankkeen toimenpiteiden myötä maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa. Tarve uusien kyläsuunnitelmien laatimiselle ja olemassa olevien kyläsuunnitelmien monipuolistamiselle (maankäyttö- ja turvallisuussuunnitelmat) on olemassa. Etenkin suurissa kunnissa kyläläisten toiveet olisi otettava paremmin huomioon kuntien tehdessä päätöksiä mm. maankäytön suhteen. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta kyläsuunnitelmista ja sen tuomista mahdollisuuksista kylälle sekä edistää kylien ja kuntien välistä yhteistyötä.
Paikkakunta
Artjärvi, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo
Päätösvuosi 2010
Hankkeen nimi
Pro Vattenandelslag
Tuen saaja (Hakija)
Pro Morsviken rf
Toteutusalue
Kitö -Löparö och Tallholmarna, Sipoo
Hankeaika 16.02.2010 - 31.12.2013
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
12 794,40
Tuen määrä
10 235,50
Sisältö
Hakija palkkaa konsultin tekemään karkean suunnitelman viemäriputkien vetämisestä. Hankkeen aikana selvitetään myös miten tulee toimia perustettaessa vesiosuuskunta. Hankkeen aikana järjestetään yleisötilaisuuksia jossa kerrotaan asukkaille vesiosuuskunnan perustamiseen liittyvistä asioista.
Paikkakunta
Sipoo
Päätösvuosi 2010
Hankkeen nimi
Kerkkoon kulttuuriviikko
Tuen saaja (Hakija)
Kerkkoon kyläyhdistys ry
Muut toimijat: Kerkkoon urheilijat, Kerkkoon nuorisoseura, Kerkkoon koulun vanhempainyhdistys, Kerkkoon lukupiiri sekä kylän asukkaat Hankeaika 01.05.2010 - 31.12.2010
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
13 310,00
Tuen määrä
7 648,00
Sisältö
Hankkeen aikana järjestetään erilaisia tapahtumia, näyttelyitä ja kisoja elokuussa 14.8.-22.8 välisenä aikana. Tarkempi luettelo hankesuunnitelmassa. Tapahtumat on tarkoitettu kaikenikäisille, eli kaikki kylän asukkaat on otettu huomioon.
Paikkakunta
Porvoo
Päätösvuosi 2010
Hankkeen nimi
Askolan monitoimihalli
Tuen saaja (Hakija)
Käpykylän urheilijat ry
Toteutusalue
Askola
Hankeaika 01.01.2009 - 31.01.2009
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
25 439,80
Tuen määrä
22 895,80
Sisältö
Hanke on ns. selvityshanke jossa ostopalveluna tehdään markkinatutkimus, rahoitusselvitys, käyttökustannusselvitys. Lisäksi tehdään koemarkkinointi jota varten tehdään rakennettavasta monitoimihallista luonnoskuvat sekä suunnitellaan ja painetaan esitteitä jaettavaksi mm. alueen kotitalouksiin.
Paikkakunta
Askola
Päätösvuosi 2010
Hankkeen nimi
Heppa -Koulutushanke
Tuen saaja (Hakija)
Ampu 4H
Muut toimijat: Mäntsälän yrityskehitys Oy, Mäntsälän kunnan maaseututoimi ja mahdollisimman moni mäntsäläläinen hevostalli
Toteutusalue
Artjärvi, Myrskylä, Pukkila ja Lapinjärvi
Hankeaika 01.06.2010 - 31.12.2011
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
30 098,00
Tuen määrä
27 088,00
Sisältö
Lasten ja nuorten kosketus eläimiin ja luontoon on katoamassa samoin kun "hevosmiestaidot". Myös työelämässä tarvittavat perustaidot ovat usein nuorilla aikuisilla hukassa. Hevostoiminta ei kuulu 4H-järjestön perustoimintaan eikä siihen ole tarvittavia resursseja. Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hevostietämystä, valmistaa heitä työelämään, tuoda uusia harrastusmahdollisuuksia sekä saada aikaan työtehtäviä nuorille laadukkaiden koulutusten kautta. Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuu 4 hevosalan yrittäjää sekä eri koulutuksiin, kursseille ja tapahtumiin vajaat 300 lasta ja nuorta. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen hevostoiminta jää yhdistyksen normaaliksi toiminnaksi. Materiaali joka hankkeen aikana tuotetaan jää hakijan kotisivuille kaikkien käyttöön. Hankkeen aikana järjestetään lapsille ja nuorille kursseja, koulutusta, tapahtumia, retkiä ja kerhotoimintaa. Koulutetut nuoret toimivat kurssien, leirien ja kerhojen ohjaajina. Hevostaiturikoulutuksen käynneille on tarkoitus saada työtehtäviä hevosten parissa.
Paikkakunta
Artjärvi, Lapinjärvi, Myrskylä, Pukkila
Päätösvuosi 2010
Hankkeen nimi
Mäntsälän maastoreitistön esiselvitys
Tuen saaja (Hakija)
Ratsujalostusliitto ry
Muut toimijat: Mäntsälän yrityskehitys Oy, Mäntsälän kunnan maaseututoimi ja mahdollisimman moni mäntsäläläinen hevostalli Hankeaika 26.10.2010 - 31.10.2012
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
50 000,00
Tuen määrä
40 000,00
Sisältö
Hanketta on jo pitkään suunniteltu. Maaseututoimi on kutsunut koolle alueen hevosyrittäjät ja harrastajat pohtimaan hevosharrastuksen /yritystoiminnan kehittämismahdollisuuksia ja toiveita. Laurean opiskelija on myös tehnyt kyselyn jonka avulla kartoitettiin hevosharrastajien /yrittäjien toiveita ja kehittämistarpeita ja yhteistyöhalukkuutta. Kyselyn perusteella on päätetty, että selvitetään mahdollisuus yleiselle reitistölle. Selvitetään mitkä tallit haluavat olla mukana hankkeessa, myös omarahoitusosuudella. Ollaan yhteydessä maanomistajiin ja selvitetään halukkuus suostua reitin perustamisesta heidän maille. Kartoitetaan missä olisi mahdollista perustaa reittejä, todennäköisesti useita lyhyempiä.
Paikkakunta
Mäntsälä
Päätösvuosi 2010

Pages