Voit hakea rahoitettuja Leader-hankkeita rajaamalla hakua päätösvuoden, toteutusalueen ja tukimuodon mukaan.

 

Du kan söka finasierade Leader-projekt genom att begränsa det som visas enligt beslutsår, område och stödform.

Tukipäätökset - Finansierade projekt

Hankkeen nimi
Renstrandsträsket
Tuen saaja (Hakija)
Renstrandsträskets vårdförening rf
Toteutusalue
Jakari
Hankeaika 01.05.2013 - 31.12.2014
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
17 972,50
Tuen määrä
16 175,20
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on saada esiselvityksen avulla selville kustannusarvio sekä tarkemmat tekniset suunnitelmat järven kunnostamiseen. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet Renstrandsträsketin tilapäiseen kuivattamiseen, paikallisten ruoppausten toteuttamiseen ja veden pinnan nostamiseen. Esielvityksessä tehdään myös kustannusarvio järven kunnostustöiden toimenpiteistä. Renstrandsträsketin veden laadun parantamisella ja vedenpinnan nostamisella järven merkitys asukkaiden virkistyskäytössä kasvaa.
Paikkakunta
Porvoo
Päätösvuosi 2013
Hankkeen nimi
Lähi- ja luomuruokaa Pukkilan kunnan keskuskeittiöön
Tuen saaja (Hakija)
Pukkilan kunta
Toteutusalue
Pukkila
Hankeaika 05.05.2013 - 31.12.2014
Tukimuoto
Elinkeinojen kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
16 749,00
Tuen määrä
16 749,00
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on löytää Pukkilan kunnan keskuskeittiöön sopiva toimintamalli lähi- ja luomuruuan käytön lisäämiseksi. Hankkeessa selvitetään lähialueen lähi- ja luomutuottajien kapasiteetti, kilpailutus ja logistiset ratkaisut. Tehdään myös kustannusvertailua lähi- ja luomutuotteiden sekä nykyisin käytössä olevien raaka-aineiden kesken. Hankkeessa tutustutaan myös uusien raaka-aineiden hyödyntämismahdollisuuksiin ja reseptiikkaan. Hankkeessa järjestetään toteuttajille (n. 5 henkilöä yhteistyötahoista) retki tutustumaan lähi- ja luomuruokaa hyödyntäviin malleihin (esim. Kiuruvesi tai Pirkanmaa). Hankkeen avulla selvitetään suuren hankintarenkaan mahdollisuudet kilpailuttaa tietyt paikalliset elintarvikkeet erikseen, keskuskeittiön kapasiteetti kilpailutukseen osallistumiseen sekä tuntemus alueen tuottajista. Tavoitteena on, että lähi- ja luomuruuan käyttö lisääntyy Pukkilan keskuskeittiössä.
Paikkakunta
Pukkila
Päätösvuosi 2013
Hankkeen nimi
Viihtyisä kylä - Trivsam by
Tuen saaja (Hakija)
Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry
Hankeaika 06.11.2013
Tukimuoto
Alueiden väliset ja koordinaatiohankkeet
Kustannukset yhteensä
115 914,00
Tuen määrä
74 389,00
Sisältö
Kyseessä on koordinointihanke, jonka alahankkeissa parannetaan alueen maaseudun viihtyvyyttä kunnostamalla kyläraitteja ja rakentamalla Alahankkeet toteutetaan investointihankkeina. RAHOITETU ALAHANKKEET 1) Ukonlinnan ja Tenakallion grillikota, puuliiteri ja ulkokäymälä Puretaan tuhoutuneet rakennukset ja rakennetaan uusi ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu kota Ukonkalliolle. Molemmille kodille rakennetaan puuliiterit ja ulkokäymälät. Kaikki työt tullaan tekemään talkoilla. 2) Uddaksen kyläsatama ja ympäristön maisemointi Hankkeen aikana siistitään ja tasoitetaan maa-aluetta, laituri korjataan, pajukkoa raivataan, puita kaadetaan ja harvennetaan, tien varressa olevan ladon katto korjataan, ladon seinät korjataan ja maalataan ja heinää niitetään ojista. Toimenpiteistä suurin osa tehdään ostopalveluna ja osa tehdään talkoilla. 3) Vanhan Kerkkoon kirkkotien kunnostus poluksi Raivataan polku, täytetään ja tasoitetaan kuopat, avataan ojat ja ajetaan soraa ja hiekkaa soistumiin. Suurin osa töistä tehdään talkoilla. 4) Gärdsgård vid Norra Paipis bys huvudväg Hankkeen aikana tehdään uusi aita. Tilaisuuteen saavat osallistua kaikki halukkaat. 5) Kimonkylän museomylly Hankkeen aikana maalataan katto ja uusitaan se tarvittavilta osin. Ulkoseinät kunnostetaan ja maalataan, perustukset korjataan, räystäslaudoitus uusitaan, ikkunat kunnostetaan ulkoa päin ja muutama tolppa uusitaan. 6) Kellarit kuntoon Kunnostetaan maakellari ja ulkokäymälä sekä siistitään pihapiiri kulttuuriympäristölle asetettujen vaatimusten mukaan. Toimenpiteet toteutetaan pieninä kursseina johon palkataan ammattilaiset opastamaan talkooväkeä.
Paikkakunta
Artjärvi, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Sipoo
Päätösvuosi 2009
Hankkeen nimi
Kerkkoon palvelujen kehittämishanke
Tuen saaja (Hakija)
Kerkkoon palveluosuuskunta / Kerko tjänsteandelslag
Muut toimijat: Kerkkoon Kyläyhdistys, alueen asukkaat, yritykset ja yhteisöt
Toteutusalue
Kerkkoo
Hankeaika 23.04.2012 - 31.12.2014
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
39 410,00
Tuen määrä
31 528,00
Sisältö
Hankkeeseen palkataan yksi täysiaikainen ja yksi osa-aikainen työntekijä käynnistämään toimintaa ja hoitamaan kyläkioskia- ja kahvilaa.
Paikkakunta
Porvoo
Päätösvuosi 2013
Hankkeen nimi
Askola Areenan kehittäminen
Tuen saaja (Hakija)
Askola Areena Oy
Muut toimijat: Askolan kunta, alueen asukkaat ja yhteistyötahot Hankeaika 19.03.2012 - 31.12.2014
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
26 590,90
Tuen määrä
21 272,80
Sisältö
Hankkeeseen palkataan osa-aikainen toiminnanjohtaja käynnistämään ja kehittämään Askola Areenan toimintaa.
Paikkakunta
Askola
Päätösvuosi 2013
Hankkeen nimi
VAJA Habitare -messuille osallistuminen
Tuen saaja (Hakija)
VAJA ceramics and design
Hankeaika 29.03.2012 - 04.07.2012
Tukimuoto
Yrityshankkeet/ Kehittämistuki
Kustannukset yhteensä
4 487,71
Tuen määrä
2 243,86
Sisältö
Yritys hakee kehittämistukea messujen osallistumiskuluihin. Yritys osallistuu näytteilleasettajana ensimmäistä kertaa kotimaiseen messutapahtumaan Habitare-messuille, jossa esitellään yrityksen uutuustuotteet, kuppipari ja kaksi erilaista kattovalaisinta.
Paikkakunta
Loviisa
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Ledisol Oy:n investointi ja kehittäminen
Tuen saaja (Hakija)
Ledisol Oy
Hankeaika 26.03.2012 - 03.05.2014
Tukimuoto
Yrityshankkeet/ Investointituki
Kustannukset yhteensä
15 500,00
Tuen määrä
5 710,00
Sisältö
Yritys hankkii CNC-jyrsintäkoneen ja hitsauslaitteen. Yritys suunnittelee ja kehittää uuden katosvalaisimen. Kehittämistoimenpiteen kustannuksiin kuuluvat alumiinimateriaalit, metalliosien työstäminen, mikroprosessoriyksikön piirilevyjen ja muiden komponenttien hankinta, langattoman ohjauslaitteen suunnittelu ja ohjelmointi alihankintana, LED modulien, komponenttien, piirilevyjen, materiaalien sekä teholähteiden hankinta prototyyppivalaisimiin, LED modulien sivuille tulevan heijastimen suunnittelu ja heijastinprotojen valmistus alihankintana
Paikkakunta
Sipoo
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Saltbodanin laajennus, investoinnit ja kehittäminen
Tuen saaja (Hakija)
Ab Saltbodan Oy
Hankeaika 13.03.2012 - 30.06.2014
Tukimuoto
Yrityshankkeet/ Investointituki
Kustannukset yhteensä
93 942,50
Tuen määrä
21 736,90
Sisältö
Ravintolan varastotiloja laajennetaan ja huonetilojen käyttötarkoituksia muutetaan. Ravintolaan remontoidaan n. 20 asiakaspaikkaa lisää sekä uudet wc-tilat. Varastotilojen laajennus on 23 neliötä. Yritys hankkii asiantuntijapalveluita toimintansa kehittämistä varten: suunnitteluvaiheen konsultaatiot, korjausvaiheen valvonta-apu ja konsultaatiot, toiminnan käynnistämisvaiheen hygieenisen työskentelyn ohjaus ja laitoksen käyttöönotto, loppuyhteenveto ja mahdolliset korjausesitykset seuraavalle toimintakaudelle.
Paikkakunta
Loviisa
Päätösvuosi 2013
Hankkeen nimi
Ice Age Taxidermy Oy:n liiketoiminnan edellytykset
Tuen saaja (Hakija)
Ice Age Taxidermy Oy
Hankeaika 29.02.2012 - 26.04.2014
Tukimuoto
Yrityshankkeet/ Kehittämistuki
Kustannukset yhteensä
3 000,00
Tuen määrä
2 700,00
Sisältö
Selvitetään kannattavan liiketoiminnan edellytykset kannattavuus-, investointi- ja kassavirtalaskelmineen sekä luodaan alustava liiketoimintasuunnitelma.
Paikkakunta
Sipoo
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Yrityksen kasvu-uran alkuun saaminen
Tuen saaja (Hakija)
VAJA ceramics and design
Hankeaika 12.01.2012 - 11.01.2014
Tukimuoto
Yrityshankkeet/ Kehittämistuki
Kustannukset yhteensä
2 310,00
Tuen määrä
2 079,00
Sisältö
Toteutetaan investointihankkeen suunnittelu ja rahoitushakemuksen laatiminen sekä liiketoimintasuunnitelman täsmentäminen ProAgria Uusimaa ry:n neuvontapalvelun avulla.
Paikkakunta
Loviisa
Päätösvuosi 2012

Pages