Voit hakea rahoitettuja Leader-hankkeita rajaamalla hakua päätösvuoden, toteutusalueen ja tukimuodon mukaan.

 

Du kan söka finasierade Leader-projekt genom att begränsa det som visas enligt beslutsår, område och stödform.

Tukipäätökset - Finansierade projekt

Hankkeen nimi
Renstrandsträsket
Tuen saaja (Hakija)
Renstrandsträskets vårdförening rf
Toteutusalue
Jakari
Hankeaika 01.05.2013 - 31.12.2014
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
17 972,50
Tuen määrä
16 175,20
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on saada esiselvityksen avulla selville kustannusarvio sekä tarkemmat tekniset suunnitelmat järven kunnostamiseen. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet Renstrandsträsketin tilapäiseen kuivattamiseen, paikallisten ruoppausten toteuttamiseen ja veden pinnan nostamiseen. Esielvityksessä tehdään myös kustannusarvio järven kunnostustöiden toimenpiteistä. Renstrandsträsketin veden laadun parantamisella ja vedenpinnan nostamisella järven merkitys asukkaiden virkistyskäytössä kasvaa.
Paikkakunta
Porvoo
Päätösvuosi 2013
Hankkeen nimi
Lähi- ja luomuruokaa Pukkilan kunnan keskuskeittiöön
Tuen saaja (Hakija)
Pukkilan kunta
Toteutusalue
Pukkila
Hankeaika 05.05.2013 - 31.12.2014
Tukimuoto
Elinkeinojen kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
16 749,00
Tuen määrä
16 749,00
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on löytää Pukkilan kunnan keskuskeittiöön sopiva toimintamalli lähi- ja luomuruuan käytön lisäämiseksi. Hankkeessa selvitetään lähialueen lähi- ja luomutuottajien kapasiteetti, kilpailutus ja logistiset ratkaisut. Tehdään myös kustannusvertailua lähi- ja luomutuotteiden sekä nykyisin käytössä olevien raaka-aineiden kesken. Hankkeessa tutustutaan myös uusien raaka-aineiden hyödyntämismahdollisuuksiin ja reseptiikkaan. Hankkeessa järjestetään toteuttajille (n. 5 henkilöä yhteistyötahoista) retki tutustumaan lähi- ja luomuruokaa hyödyntäviin malleihin (esim. Kiuruvesi tai Pirkanmaa). Hankkeen avulla selvitetään suuren hankintarenkaan mahdollisuudet kilpailuttaa tietyt paikalliset elintarvikkeet erikseen, keskuskeittiön kapasiteetti kilpailutukseen osallistumiseen sekä tuntemus alueen tuottajista. Tavoitteena on, että lähi- ja luomuruuan käyttö lisääntyy Pukkilan keskuskeittiössä.
Paikkakunta
Pukkila
Päätösvuosi 2013
Hankkeen nimi
Laski F500 kantojyrsimen sekä perävaunun hankinta
Tuen saaja (Hakija)
Touran Puu-apu
Hankeaika 15.12.2011 - 14.12.2013
Tukimuoto
Yrityshankkeet/ Investointituki
Kustannukset yhteensä
13 000,00
Tuen määrä
2 600,00
Sisältö
Yrittäjä hankkii kantojyrsimen ja perävaunun. Kantojyrsimen avulla yrittäjä saa asiakkaiden kannot hävitettyä itse nopeasti ilman vuokraus- tai ostopalvelukustannuksia. Perävaunulla jyrsimen saa kuljetettua asiakkaan luokse.
Paikkakunta
Pukkila
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Tilitoimisto, kahvila, nettikauppatoiminnan kehittäminen
Tuen saaja (Hakija)
Tilinpäättäjä Inger Guldbrand
Hankeaika 30.08.2011 - 29.08.2013
Tukimuoto
Yrityshankkeet/ Kehittämistuki
Kustannukset yhteensä
1 900,00
Tuen määrä
1 710,00
Sisältö
Yrityksen kehittämistuella toteutetaan liiketoimintasuunnitelman ohjaus, kannattavuuden arviointi, maksuvalmiuslaskelmat ja asiantuntijan asiakaskäynnit.
Paikkakunta
Lapinjärvi
Päätösvuosi 2011
Hankkeen nimi
Erikoisvalu Oy:n kehittäminen
Tuen saaja (Hakija)
Erikoisvalu Halmela Oy
Hankeaika 05.04.2012 - 04.04.2014
Tukimuoto
Yrityshankkeet/ Kehittämistuki
Kustannukset yhteensä
32 000,00
Tuen määrä
16 000,00
Sisältö
Erikoisvalu Halmela Oy:ssä toteutetaan kehittämisprojekti, jossa luodaan toimitajärjestelmä joka parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä kansainvälistyvässä markkinatilanteessa.
Paikkakunta
Mäntsälä
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Brandbilsgarage åt Wessö frivilliga brandkår
Tuen saaja (Hakija)
Wessö frivilliga brandkår rf
Muut toimijat: Nuorisoseura, hirvenmetsästysseura, Martat ja kyläyhteisöt
Toteutusalue
Vessö
Hankeaika 21.05.2011 - 20.05.2014
Tukimuoto
Yleishyödylliset investointihankkeet
Kustannukset yhteensä
255 618,00
Tuen määrä
127 809,00
Sisältö
hankkeen tavoitteena on säilyttää ja parantaa palokunnan valmiuksia ja näin ollen lisätä alueen turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on energiataloudellisempi ja toimivampi rakennus. Laajennuksen myötä toimintaa voidaan uudistaa ja lisätä kattamaan myös mm. savusukellustoiminnan, öljyntorjunnan ja ensivastetoiminnan. Uuden suuremman ja asianmukaisen varikon myötä pystytään myös parantamaan olennaisesti toimintaympäristöä ja toimintaa. Hankkeen avulla rakennetaan uusi 180m2 suuruinen varikko nuorisoseuran omistamalle tontille. Varikolla on tilaa sammutusautolle, miehistöautolle, varustehuoltotilat, kaapit palomiesten tavaroille sekä varastotilat. Rakennustyö teetetään osaksi ammattilaisilla mutta osa töistä tullaan tekemään talkoilla.
Paikkakunta
Porvoo
Päätösvuosi 2011
Hankkeen nimi
Nuorisoseurantalon ikkunoiden uusiminen ja välikaton lämpöeristäminen
Tuen saaja (Hakija)
Monninkylän Nuorisoseura ry
Toteutusalue
Monninkylä
Hankeaika 01.01.2010 - 31.12.2012
Tukimuoto
Yleishyödylliset investointihankkeet
Kustannukset yhteensä
33 590,00
Tuen määrä
16 795,00
Sisältö
Tavoitteena on säilyttää rakennus käyttökelpoisena ja pienentää ylläpitokustannuksia sekä helpottaa kunnossapitotöitä. Rakennuksen yläpohjaan lisätään selluvillaa. Lisäksi eristetään ja sähköistetään yläkerran kylmä varastohuone. Rakennuksen kolmen seinän ikkunat (15 kpl) uusitaan.
Paikkakunta
Askola
Päätösvuosi 2011
Hankkeen nimi
Orimattila-Myrskylä-Lapinjärvi verkkosuunnitelmahanke
Tuen saaja (Hakija)
Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy
Muut toimijat: Etpähä ry sekä Orimattilan, Myrskylän ja Lapinjärven kunnat Hankeaika 01.06.2011 - 31.08.2013
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
40 925,00
Tuen määrä
40 925,00
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on luoda tarvittava tekninen ja taloudellinen materiaali, jonka avulla voidaan toteuttaa myöhemmin haja-asutusalueella kustannus- ja ympäristötehokkaasti suurikapasiteettisen tietoverkon rakentaminen. Kohderyhmänä ovat erityisesti nykyisin tarjolla olevien valokuituyhteyksien tavoittamattomissa olevat kohteet. Hankkeen avulla saadaan tarvittava selvitys/kartoitus hankealueen asukkaiden ja muiden toimijoiden halukkuudesta/kiinnostuksesta hankkia verkon palveluita. Hankkeen avulla selvitetään tekninen toteutussuunnitelma tietoverkon rakentamisesta ja alustava hinta verkon rakentamiseksi sekä konsepti liittymien hinnoittelemiseksi kustannusperusteisena liittymäkohtaisen hintana.
Paikkakunta
Artjärvi, Lapinjärvi, Myrskylä
Päätösvuosi 2012
Hankkeen nimi
Inventering av kulturhistoriska växter i Lappträsk
Tuen saaja (Hakija)
Lappträsk hembygdsförening r.f.
Muut toimijat: Alueen viljelijät Hankeaika 20.04.2011 - 31.12.2013
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
20 660,00
Tuen määrä
16 528,00
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on, että puutarha toimii tulevaisuudessa geenipankkina ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta kestävällä tavalla. Tavoitteena on ottaa talteen mahdollisimman monta vanhaa kulttuurikasvia sekä säilyttää ja lisätä niitä. Inventoidaan vanhat olemassa olevat lapinjärveläiset puutarhat. Inventoinnin painopiste on hedelmäpuissa ja marjapensaissa, mutta myös muita vanhoja kulttuurikasveja ja puutarhoja inventoidaan. Kerätty materiaali dokumentoidaan ja julkaistaan verkossa.
Paikkakunta
Lapinjärvi
Päätösvuosi 2011
Hankkeen nimi
Kitön Vesiosuuskunnan verkostosuunnittelu
Tuen saaja (Hakija)
Kitön Vesiosuuskunta - Kitö Vattenandelslag
Muut toimijat: Sipoon kunta ja Etelä-Suomen Energia Oy
Toteutusalue
Kitö
Hankeaika 15.04.2011 - 31.12.2012
Tukimuoto
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Kustannukset yhteensä
38 415,00
Tuen määrä
26 890,50
Sisältö
Hankkeen tavoitteena on teettää alustavat vesi-, viemäri- ja laajakaistasuunnitelmat sekä niihin liittyvät alustavat kustannusarviot. Saatujen vaihtoehtojen perusteella tehdään lopulliset päätökset miten varsinainen rakentaminen tullaan toteuttamaan.
Paikkakunta
Sipoo
Päätösvuosi 2011

Pages