Yhdessä osaamme

SILMU ry toteuttaa hanketta toiminta-alueellaan (Askola, Lapinjärvi, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo) vuosina 2018-2019. Hankkeen aikana järjestetään mm. infotilaisuuksia eri rahoitusmahdollisuuksista yritys- ja yhdistystoimijoille sekä koulutustilaisuuksia liittyen yhdistystoiminnan kehittämiseen. Matkailun parissa toimiville järjestetään kylämatkailutyöpaja ja suunnitteilla on myös tutustumisretki kylään missä asukkaat itse tuottavat tarvitsemiaan palveluita onnistuneesti. Lisäksi hankkeessa toteutetaan SILMU-kylät verkkosivuille kylätilarekisteri, johon kootaan tiedot alueen käytettävissä olevista tiloista.

Ota yhteyttä:
Li-Marie Santala puh. 040 158 8038 tai li-marie.santala(at)silmu.info
Heli Tommiska puh. 040 569 0068 tai heli.tommiska(at)silmu.info


Tulevia koulutuksia

Koulutukset järjestetään WSOY-talon auditoriossa (K-porras, kellari)
Mannerheiminkatu 20, Porvoo.
Mainos koulutuksista >>
Lue lisää koulutusten sisällöstä >>

VASTUULLINEN VAIKUTTAJA
to 15.11. klo 17-21

Illan aikana käsitellään yhdistys-, tilintarkastuslain ja muiden yhdistyksille oleellisten lakien velvoitteet. Päähuomio on siinä, mitä jokaisen yhdistyspäättäjän tulisi tietää yhdistyksen hallinnosta.

TOIMIVA TALOUDENHOITO
la 17.11. klo 9-15

Päivän aikana käydään läpi lait ja asetukset jotka ohjaavat taloudenhoitoa. Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää tuloslaskelman ja taseen sekä osaa hoitaa tärkeimmät verotukseen ja palkanlaskentaan liittyvät asiat.

TEHOKAS KOKOUSTAMINEN
to 22.11. klo 17-21

Illan aikana käsitellään kokoustekniikan perusjutut, erikoistilanteet ja hienoudet. Tämän lisäksi käydään läpi myös sähköisen päätöksenteon mahdollisuuksia.

HUOM! Ilmoittautumiset ruokavaliotietoineen 1.11. mennessä:
Li-Marie Santala 040 158 8038 tai li-marie.santala(at)silmu.info

Koulutukset ovat maksutomia - tervetuloa mukaan!


9.10.2018 Kylämatkailun työpajassa riitti pöhinää

Illan aluksi pohjoiskarjalaiset matkailun kehittämisen ammattilaiset Soila ja Simo Palviainen Entra Oy:stä johdattelivat osallistujat kylä- ja kulttuurimatkailun käsitteisiin sekä historiaan. Seuraaviin kolmeen lauseeseen illan muistiosta voisi tiivistää luento-osuuden annin: ”Kylämatkailu on osa kulttuurimatkailua. Kylämatkailussa yritykset ovat toimijoina keskiössä, kyläyhteisö, ihmiset ja miljöö muodostavat tarpeellisen kehyksen. Aitous kylämatkailussa on todellisen arkielämän näkemistä ja myös oikeiden juhlien ja tapahtumien kokemista.”
Kylämatkailun työpajan PowerPoint -esitys PDF >>

Luento-osuuden jälkeen kymmenkunta osallistujaa jaettiin kolmeen ryhmään, joissa päästiin miettimään kylämatkailun mahdollisuuksia omassa kylässä. Työpajoissa alkoi muodostua pitkiä listoja paikoista ja tapahtumista eri puolilta itäistä Uuttamaata. Alueelta löytyi lyhytkestoisella mietinnällä yllättävän paljon mahdollisuuksia, ja osallistujat yllättyivät itsekin miten paljon omalla kylällä tehdään ja tapahtuu vuoden aikana.

Tästä on hyvä jatkaa, koska alueelta löytyy signaaleja sekä innokkuutta kehittää kylämatkailua. Tällä hetkellä työn alla on palautekysely työpajaan osallistuneille ja sen perusteella tehdään päätös seuraavan stepin osalta. Kylämatkailun kehittämiseen ehtii vielä mukaan, joten jos teema kiinnostaa, ota yhteyttä Kehittämisyhdistys SILMU ry:n henkilökuntaan!


Ohjelmakaudella 2014-2020 on mm. seuraavia rahoituslähteitä käytettävissä:

  • Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma (valtakunnallinen ohjelma, joka sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet)
  • Ulkoasiainministeriön hanketuki kansalaisjärjestöille (valtionavustus kehitysyhteistyöhankkeisiin)
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö (valtionavustukset eri aloille: kulttuuri, liikunta)
  • Opetushallitus (Erasmus+, Youth in action, Kansalaisten Eurooppa)
  • Säätiöt ja rahastot (esim. Alfred Kordelinin rahasto, Alli Paasikiven säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Jane ja Aatos Erkon säätiö, Kansan Sivistysrahasto, koneen Säätiö)
  • Maaseudun Sivistysliitto