Hankkeiden tuloksia

Tällä sivulla voit tutustua Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettujen hankkeiden tuloksiin.

 

Luo Hyvää! -yritysryhmä

Ryhmä koostuu kuudesta luonto- ja eläinavusteisen palvelun yrittäjästä, jotka toimivat itäisellä Uudellamaalla. Hankkeen aikana yrittäjät lisäävät ammatillista osaamistaan Green Care -yrittäjinä osallistumalla alan koulutuksiin sekä hakevat tietoa ja toimintamalleja ulkomailta. Yritysryhmähanke saa tukea Euroopan Unionin maaseuturahastosta ja hanketta hallinnoi ProAgria Etelä-Suomi ry. Katso esittelyvideo ryhmästä YouTubesta >>

 

Green Care -opas

Opas on syntynyt Agrisociale -hankkeen tuloksena. Hanke oli kansainvälinen yleishyödyllinen kehittämishanke, jonka pääpartneri oli sardinialainen Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. Hanke oli suomalainen osa “Agrisociale: cultivating citizenship”- hanketta. Hanke oli
tarkoitettu ja kohdennettu hoiva- ja hyvinvointiyrittäjyyttä miettiville, aloittaville ja toimintaansa kehittäville maaseudun yrittäjille, yrityksille ja yhteisöille. Hanketta toteutettiin Kehittämisyhdistys Sepra ry:n ja Maaseudun kehittämisyhdistys Silmu ry:n toiminta-alueilla.

Voit ladata Green Care -oppaan Maa- ja kotitalousnaisten sivuilta >>

Elina Mäntylä, Valona design

”Merkittävä askel Leader-rahoitetussa tuotekehitystyössä oli se, että saatoin turvautua asiantuntijaosaajiin. Huomasin, että yhteistyö ammattilaisten kanssa on ehdoton edellytys ammattimaiselle toiminnalle. Upeaa jälkeä syntyy nopeammin ja varmemmin kuin jos yrittäisin itse tehdä kaikkea. Varsinkin pakkaussuunnittelun kohdalla oli suorastaan elämys nähdä, kuinka oma tuote uusissa kuorissa tulee entistä vakuuttavammaksi”.

Ympäristötietoisuutta yli rajojen 2012-2014

Keväällä 2012 alkaneessa kolmivuotisessa hankkeessa toimijoina olivat Durham Heritage Coast Partnership Englannista ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmasuojeluyhdistys ry. Hankkeessa olivat mukana myös paikalliset Leader-ryhmät rahoituksineen, Suomessa Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 150 000 € josta yhdistyksen omarahoitusosuus oli 30 000 €. Hanke tähtäsi tietotaidon ja ideoiden vaihtoon hankkeen osapuolien kesken ja hyödyllisen tiedon soveltamiseen hankealueen kehittämiseksi. Lisäksi vaihdettiin paikallisesti hyväksi havaittuja käytäntöjä ja osaamista hankeosapuolien välillä ja koottiin saatua uutta tietoa hankealueen ympäristön tilan edistämiseksi ja käytön kehittämiseksi. Hanke mahdollisti myös toimintaryhmien välistä yhteistyötä.

Uutta aineistoa:
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys on tuottanut uutta opastusmateriaalia luonnon virkistyskäyttöä ja luontovalistusta varten. Yhdistyksen Norra Sandön virkistysalueelle on laadittu aarrekartta, jonka avulla voi tutustua saaren luontoon. Kartan voi ladata alla olevasta linkistä ja kesällä paikan päällä infotauluun sijoitetusta QR-koodista.

Merirosvo Störtebekerin aarrekartta Sandöhön >>
10 asiaa tehtäväksi ennen kuin lähdet saarelta >>

Nytt material:
Föreningen vatten- och luftvård i Östra Nyland och Borgå å har producerat infomaterial för rekreation och miljöfostran. Bakom länken finns en "skattkarta" för Norra Sandö med vilken man kan leta efter naturskatter på ön.

Sjörövare Störtebekers skattkarta >>
10 saker att göra innan du lämnar holmen >>