Aineistopankki

Tälle sivulle keräämme julkaisuja ja muuta aineistoa, josta on apua projektien suunnittelussa, läpiviemisessä ja arvioimisessa sekä kylien ja maaseudun kehittämisessä yleensä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peremmälle! -rakennusperinneopas PDF >>

Rahoitustori 2.1.2018

Marjaana Suominen, Neste Oy PDF >>
Merja Rossi, Hämeen ELY-keskus PDF >>
Johanna Hakanen, Kotiseutuliitto ry PDF >>
Matts Blomqvist, Svenska Kulturfonden PDF >>
Liisa Sahi, Etelä-Suomen aluehallintovirasto PDF >>
Maria Konsin-Palva, Uudenmaan ELY-keskus PDF >>
Gina Forsström, Kehittämisyhdistys SILMU ry PDF >>
Mauri Uusilehto, Opetushallitus PDF >>
Vesa Kurikka, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) PDF >>

ELY-keskuksen maksukoulutus 15.1.2018

Materiaalit ja livestriimi löytyy osoitteesta uusimaaseutu.fi > materiaalit >>

Infotilaisuuksien materiaali kevät 2017

Mäntsälä 10.5

Rahoitustori 20.4.2016

Hilppa Tervonen, RAY
Karl Norrbom, Luckan

Merja Rossi, Hämeen ELY-keskus
Johanna Hakanen, Kotiseutuliitto ry
Matts Blomqvist, Svenska kulturfonden
Ullrike Hjelt-Hansson, Aktiasäätiö Porvoo, ei ollut paikalla. Tukiin voi tutstua tästä.
Anna Jussilainen, Taiteen edistämiskeskus, kotisivuilta löytyy tietoa
Maria Konsin-Palva, Uudenmaan ELY-keskus
Gina Forsström, Kehittämisyhdistys SILMU ry (ilman kuvia)

Infotilaisuuksien materiaali

Yritysinfo esitys >>

Posintra Oy:n esitys >>

Katso ja Hyrrä ohje yritystuet >>

Hanketuki esitys >>

Katso ja Hyrrä ohje hanketuet >>

Hanketoimijan käsikirja >>

Hanketoimijan käsikirja on edelliseltä ohjelmakaudelta mutta sisältää käyttökelpoista tietoa.

Hanketoimintaa säätelevät lait, asetukset ja maaseutuviraston määräykset. Hanketoimijan käsikirjassa käydään läpi käytännönläheisesti ja ymmärrettävästi, miten kehittämishankkeiden toteuttaminen tapahtuu. Käsikirja antaa hyvän yleiskäsityksen hanketoiminnasta: hankkeen suunnittelusta, hakemisesta, toteuttamisesta ja päättämisestä.

Kolmas Lähde -hankkeen julkaisuja: Casebook ja Handbook
 

Casebook >>

Casebook esittelee 77 lupaavaa käytäntöä ja palvelumallia kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaloilta. Siinä missä Casebook vastaa kysymykseen mitä, Handbook vastaa kysymykseen miten. Lue lisää >>
 

Handbook >>

Handbook koostuu 38 työkalua käsittävästä työkirjasta ja tarjoaa käytännönläheisiä ohjeita yhdistyksen palvelutuotannon kehittämiseen. "Tukea löytyy niin yhdistyksen tahtotilan määrittämiseen, palvelutarpeiden tunnistamiseen, myyntipuheen rakentamiseen, tarjouskilpailuun osallistumiseen, hankinta- ja yhteistyösopimusten laatimiseen kuin laatukäsikirjan kokoamiseen." Lue lisää >>
 

Pieni viestintäopas yhdistyksille >>

Opas on suunnattu pienille toimijoille ja yhdistyksille, jotka pohtivat, miten viestintään saisi ryhtiä tai mistä viestinnän voisi edes aloittaa, jos sitä ei ole aikaisemmin oikein pohdittu.
 

Verkostoitumalla yhteisöllisyyteen >>

Lähidemokratia-ajattelu alkaa saada jalansijaa suomalaisessa päätöksenteossa. Julkaisu kokoaa yhteen pääkaupunkiseudun yhdistystoimijoiden näkemyksiä lähidemokratiasta, paikallisesta vaikuttamisesta ja verkostoista

Selvitys vaikuttavuuden arvioimisesta >>

Aalto Yliopiston Kolmas Lähde -hankkeen tilaamassa selvityksessä avataan vaikuttavuuden arviointia esimerkkien avulla. Tavoitteena on ollut "tuottaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistyksille materiaalia ja työkaluja, joiden avulla ne pystyvät entistä paremmin tuottamaan ja analysoimaan tietoa toimintansa vaikuttavuudesta ja kertomaan siitä". (Mervi Rajahonka: Vuorovaikutuksessa Vaikuttamiseen, Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuus - caseja ja keinoja. Julkaistu 9.10.2013)

Toiminnan vaikuttavuuden arviointi pyrkii vastaamaan kysymykseen "Miten yhdistyksen tuottama hyvinvointipalvelu edistää tilaajan tavoitteita?".

Lue Taneli Tiilikaisen artikkeli Kolmas Lähde -hankkeen kotisivuilta >>

Lue koko selvitys [Pdf-tiedosto, 104 sivua] >>

Pieni opas kylien kansainvälistymiseen >>

Yhdistyksen talous ja verotus -opas >>
 

Kylien organisoinnin hallinta >>

Ajankohtainen artikkelikokoelma kyläyhteisöjen ja julkisen sektorin suhteiden järjestämisestä.

Julkaisuja maaseudun hyvinvoinnin teemaryhmältä >>

Vuonna 2013 teemaryhmän huomio kohdistui palvelujen saavutettavuuteen ja arjen sujuvuuteen. Nuorten hyvinvointi ja osallisuus sekä ikäihmiset maaseudulla olivat toiminnan keskiössä. Myös muita ajankohtaisia Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja löydät Maaseutupolitiikka.fi-sivuilta. Teemaryhmien sivut vasemmalla.

Perinnerakentamiseen, kulttuuriympäristöihin ja kotiseutukulttuurin vaalimiseen liittyviä julkaisuja ja aineistoja  >>