Selvitys vaikuttavuuden arvioinnista

Aalto Yliopiston Kolmas Lähde -hankkeen tilaamassa selvityksessä avataan vaikuttavuuden arviointia esimerkkien avulla. Tavoitteena on ollut "tuottaa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistyksille materiaalia ja työkaluja, joiden avulla ne pystyvät entistä paremmin tuottamaan ja analysoimaan tietoa toimintansa vaikuttavuudesta ja kertomaan siitä". (Mervi Rajahonka: Vuorovaikutuksessa Vaikuttamiseen, Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuus - caseja ja keinoja. Julkaistu 9.10.2013)

Toiminnan vaikuttavuuden arviointi pyrkii vastaamaan kysymykseen "Miten yhdistyksen tuottama hyvinvointipalvelu edistää tilaajan tavoitteita?".

Lue Taneli Tiilikaisen artikkeli Kolmas Lähde -hankkeen kotisivuilta >>

Lue koko selvitys [Pdf-tiedosto, 104 sivua] >>