Voit hakea rahoitettuja Leader-hankkeita rajaamalla hakua päätösvuoden, toteutusalueen ja tukimuodon mukaan.

 

Du kan söka finasierade Leader-projekt genom att begränsa det som visas enligt beslutsår, område och stödform.

Tukipäätökset - Finansierade projekt

Project name
Mäntsälän Pitäjäntupa
Organization
Mäntsälä Seura ry
Other actors: Mäntsälän kunta, Päijät-Hämeen maakuntamuseo Implementation period Monday, March 19, 2012 to Wednesday, December 31, 2014
Support type
Yleishyödylliset investointihankkeet
Costs
139 653,00
Amount
69 826,60
Details
Hankkeen tavoitteena on kunnostaa Pitäjäntupa, jotta se säilyy Mäntsälän Kirkonmäen kulttuuriympäristön osana ja palautuu kulttuurikäyttöön palvelemaan kaikkia kuntalaisia. Mäntsälän Pitäjäntupa kunnostetaan perinteisin menetelmin sisältä ja ulkoa (kellaritilat, sali, kammari, konttori ja porstua). Huonetiloihin muurataan hormit ja palautetaan tulisijat.
Paikkakunta
Mäntsälä
Decision Year 2012
Project name
Esiselvityshanke Pornaisten kamala paikka
Organization
Pornaisten Yrittäjät ry
Other actors: Pornaisten kunta Implementation period Wednesday, February 22, 2012 to Monday, December 31, 2012
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
26 582,20
Amount
26 582,20
Details
Esiselvityksen tavoitteena on tehdä tarvittavat esivalmistelut, suunnitelmat ja kustannusarviot Pornaisten Kamala Paikka -hankkeen rahoituksen hakemiseksi sekä hankkeen käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Paikkakunta
Pornainen
Decision Year 2012
Project name
Hiihtomajan saunatilat
Organization
Gymnastik- och idrottsföreningen Hercules rf
Implementation period Friday, June 22, 2012 to Tuesday, December 31, 2013
Support type
Yleishyödylliset investointihankkeet
Costs
103 274,00
Amount
51 637,00
Details
Hankkeen tavoitteena on saada monikäyttöiset tilat alueen liikunnan sekä kylätoiminnan harrastajille ja tiloja vuokraaville asukkaille sekä alueen ulkopuolisille asiakkaille. Hankkeessa rakennetaan hiihtomajalle laajennusosa, jossa on kokous- ja saunatilat.
Paikkakunta
Porvoo
Decision Year 2012
Project name
Loviisan Taidekeskus / Lovisa Konstcentrum
Organization
Loviisan Taidekeskuksen tukiyhdistys ry
Other actors: Loviisan kaupunki ja alueen taiteilijat
Implementation area
Loviisa ja lähialueet
Implementation period Thursday, April 12, 2012 to Wednesday, December 31, 2014
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
187 282,00
Amount
149 825,00
Details
Hankkeen tavoitteena on perustaa taidekeskus Loviisaan, jossa esitellään Loviisan seudun ja muun suomen taiteilijoiden ja taideteollisuuden edustajien teoksia. Tavoitteena on saada aikaan vilkas kotimainen ja kansainvälinen näyttelytoiminta. Tiloja käytetään myös taide- ja musiikkiopetukseen sekä taidetapahtumiin kuten taiteenalojen konferensseihin.
Paikkakunta
Loviisa
Decision Year 2012
Project name
Itä-Uudenmaan metalliklusterin esiselvitys
Organization
Posintra Oy
Implementation period Tuesday, May 8, 2012 to Sunday, September 30, 2012
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
33 000,00
Amount
33 000,00
Details
Hankkeen tavoitteena on selvittää elinkeinoelämää kuunnellen millaisia edellytyksiä Itä-Uudellamaalla on kehittää metallialan innovatiivista klusteritoimintaa. Hankkeen avulla kartoitetaan ja tunnistetaan kohdealueen metalliklusterin toimijat, metallitoimialan kehittämistarpeet ja -näkymät, metallialan toimijoiden asenneilmapiiriä sekä tuotetaan konkreettisia ehdotuksia tulevan hankkeen kehittämistoimenpiteiksi ja kohderyhmäksi. Selvitystyö ostetaan ulkopuoliselta asiantuntijalta, joka valitaan avoimella hankintamenettelyllä.
Decision Year 2012
Project name
Loviisan vanhat valokuvat
Organization
Elokuva ja kulttuuri Loviisa ry
Other actors: Loviisan kaupunki Implementation period Friday, March 30, 2012 to Wednesday, December 31, 2014
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
41 440,00
Amount
33 152,00
Details
Hankkeessa järjestetään yhdeksänosainen, kävijöille maksuton valokuvanäyttely, jossa esitetään Loviisan ja Loviisaa ympäröivien alueiden lähihistoriaa. Kansalaisnäkemys kirjataan ylös valokuvanäyttelyjen aikana kyselylomakkeen ja asiakaspalvelun avulla. Hankkeessa kerätään myös asukkaiden omia vanhoja valokuvia heidän suostumuksellaan. Valokuvat ja informaatio kerätään materiaalipankkiin ja siitä työstetään tiivistelmä Internettiin, josta se on kaikkien halukkaiden ladattavissa.
Paikkakunta
Loviisa
Decision Year 2012
Project name
Tanssi & Sirkus Loviisa toiminnanjohtaja
Organization
Loviisanseudun tanssiopisto ja sirkuskoulu ry
Implementation period Tuesday, June 5, 2012 to Wednesday, December 31, 2014
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
13 000,00
Amount
10 400,00
Details
Hankkeen tavoitteena on kehittää tiivistä yhteistyötä Loviisan keskustan ulkopuolella sijaitsevien päiväkotien ja koulujen kanssa, jotta hakija voisi entistä kattavammin suunnitella lasten ja aikuisten tuntien viemistä myös keskustasta kylille ja näin luoda asukkaille paremmat edellytykset harrastaa.
Paikkakunta
Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila
Decision Year 2012
Project name
Myrskylän lasten ja nuorison aktivointihanke
Organization
MyMo ry
Other actors: Myrskylän, Lapinjärven ja Orimattilan kunnan Artjärven alueen yhdistykset ja nuorisotoimet Implementation period Sunday, July 1, 2012 to Tuesday, December 31, 2013
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
39 304,20
Amount
31 443,40
Details
Hankkeella pyritään ehkäisemään nuorison syrjäytymistä lisäämällä alueen harrastus- ja tapahtumatarjontaa sekä aktivoida lasten vanhempia toimintaan mukaan. Hankkeen tavoitteena on muodostaa yhteinen informaatiokanava lasten ja nuorten tapahtumille. Tavoitteena on myös tuottaa uusi kesätapahtuma Myrskylään, jonka nuoret järjestävät itse.
Paikkakunta
Artjärvi, Lapinjärvi, Myrskylä
Decision Year 2013
Project name
Gumbontalo - Gumbostrandin kehitysmoottori
Organization
Gumbontalo Oy - Gumbohuset Ab
Other actors: Sipoon kunta, lähialueen asukkaat, koulu, yhdistykset ja yritykset Implementation period Friday, May 4, 2012 to Wednesday, December 31, 2014
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
50 086,50
Amount
40 069,20
Details
Hankkeen tavoitteena on kehittää Gumbontalon toimintaa monipuolisesti jotta se toimisi kehitysmoottorina Gumbostrandin ja Etelä-Sipoon alueella. Gumbostrandista halutaan kehittää modernin maaseutuasumisen mallikylä, jossa on saatavilla monipuolista virikkeellistä toimintaa kaikille ikäryhmille.
Paikkakunta
Sipoo
Decision Year 2013
Project name
Askola Areenan maalämpö
Organization
Askola Areena Oy
Other actors: Askolan kunta, alueen asukkaat ja yhdistykset Implementation period Thursday, June 14, 2012 to Monday, December 31, 2012
Support type
Yleishyödylliset investointihankkeet
Costs
140 000,00
Amount
70 000,00
Details
Askola Areena on rakennettu täyttämään alueen asukkaiden harrastustilojen tarvetta. Hankkeen avulla hankitaan kotimaiseen energiaan pohjaavaa ja ympäristöystävällisesti tuotettua lämpöenergiaa areenalle. Askola Areena Oy on päätynyt vertailujen ja LVI-asiantuntijan laskelmien perusteella hankkia maalämmön.
Paikkakunta
Askola
Decision Year 2013

Pages