Voit hakea rahoitettuja Leader-hankkeita rajaamalla hakua päätösvuoden, toteutusalueen ja tukimuodon mukaan.

 

Du kan söka finasierade Leader-projekt genom att begränsa det som visas enligt beslutsår, område och stödform.

Tukipäätökset - Finansierade projekt

Project name
Erikoisvalu Oy:n kehittäminen
Organization
Erikoisvalu Halmela Oy
Implementation period Thursday, April 5, 2012 to Friday, April 4, 2014
Support type
Yrityshankkeet/ Kehittämistuki
Costs
32 000,00
Amount
16 000,00
Details
Erikoisvalu Halmela Oy:ssä toteutetaan kehittämisprojekti, jossa luodaan toimitajärjestelmä joka parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä kansainvälistyvässä markkinatilanteessa.
Paikkakunta
Mäntsälä
Decision Year 2012
Project name
Brandbilsgarage åt Wessö frivilliga brandkår
Organization
Wessö frivilliga brandkår rf
Other actors: Nuorisoseura, hirvenmetsästysseura, Martat ja kyläyhteisöt
Implementation area
Vessö
Implementation period Saturday, May 21, 2011 to Tuesday, May 20, 2014
Support type
Yleishyödylliset investointihankkeet
Costs
255 618,00
Amount
127 809,00
Details
hankkeen tavoitteena on säilyttää ja parantaa palokunnan valmiuksia ja näin ollen lisätä alueen turvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on energiataloudellisempi ja toimivampi rakennus. Laajennuksen myötä toimintaa voidaan uudistaa ja lisätä kattamaan myös mm. savusukellustoiminnan, öljyntorjunnan ja ensivastetoiminnan. Uuden suuremman ja asianmukaisen varikon myötä pystytään myös parantamaan olennaisesti toimintaympäristöä ja toimintaa. Hankkeen avulla rakennetaan uusi 180m2 suuruinen varikko nuorisoseuran omistamalle tontille. Varikolla on tilaa sammutusautolle, miehistöautolle, varustehuoltotilat, kaapit palomiesten tavaroille sekä varastotilat. Rakennustyö teetetään osaksi ammattilaisilla mutta osa töistä tullaan tekemään talkoilla.
Paikkakunta
Porvoo
Decision Year 2011
Project name
Nuorisoseurantalon ikkunoiden uusiminen ja välikaton lämpöeristäminen
Organization
Monninkylän Nuorisoseura ry
Implementation area
Monninkylä
Implementation period Friday, January 1, 2010 to Monday, December 31, 2012
Support type
Yleishyödylliset investointihankkeet
Costs
33 590,00
Amount
16 795,00
Details
Tavoitteena on säilyttää rakennus käyttökelpoisena ja pienentää ylläpitokustannuksia sekä helpottaa kunnossapitotöitä. Rakennuksen yläpohjaan lisätään selluvillaa. Lisäksi eristetään ja sähköistetään yläkerran kylmä varastohuone. Rakennuksen kolmen seinän ikkunat (15 kpl) uusitaan.
Paikkakunta
Askola
Decision Year 2011
Project name
Orimattila-Myrskylä-Lapinjärvi verkkosuunnitelmahanke
Organization
Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy
Other actors: Etpähä ry sekä Orimattilan, Myrskylän ja Lapinjärven kunnat Implementation period Wednesday, June 1, 2011 to Saturday, August 31, 2013
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
40 925,00
Amount
40 925,00
Details
Hankkeen tavoitteena on luoda tarvittava tekninen ja taloudellinen materiaali, jonka avulla voidaan toteuttaa myöhemmin haja-asutusalueella kustannus- ja ympäristötehokkaasti suurikapasiteettisen tietoverkon rakentaminen. Kohderyhmänä ovat erityisesti nykyisin tarjolla olevien valokuituyhteyksien tavoittamattomissa olevat kohteet. Hankkeen avulla saadaan tarvittava selvitys/kartoitus hankealueen asukkaiden ja muiden toimijoiden halukkuudesta/kiinnostuksesta hankkia verkon palveluita. Hankkeen avulla selvitetään tekninen toteutussuunnitelma tietoverkon rakentamisesta ja alustava hinta verkon rakentamiseksi sekä konsepti liittymien hinnoittelemiseksi kustannusperusteisena liittymäkohtaisen hintana.
Paikkakunta
Artjärvi, Lapinjärvi, Myrskylä
Decision Year 2012
Project name
Inventering av kulturhistoriska växter i Lappträsk
Organization
Lappträsk hembygdsförening r.f.
Other actors: Alueen viljelijät Implementation period Wednesday, April 20, 2011 to Tuesday, December 31, 2013
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
20 660,00
Amount
16 528,00
Details
Hankkeen tavoitteena on, että puutarha toimii tulevaisuudessa geenipankkina ja ylläpitää luonnon monimuotoisuutta kestävällä tavalla. Tavoitteena on ottaa talteen mahdollisimman monta vanhaa kulttuurikasvia sekä säilyttää ja lisätä niitä. Inventoidaan vanhat olemassa olevat lapinjärveläiset puutarhat. Inventoinnin painopiste on hedelmäpuissa ja marjapensaissa, mutta myös muita vanhoja kulttuurikasveja ja puutarhoja inventoidaan. Kerätty materiaali dokumentoidaan ja julkaistaan verkossa.
Paikkakunta
Lapinjärvi
Decision Year 2011
Project name
Kitön Vesiosuuskunnan verkostosuunnittelu
Organization
Kitön Vesiosuuskunta - Kitö Vattenandelslag
Other actors: Sipoon kunta ja Etelä-Suomen Energia Oy
Implementation area
Kitö
Implementation period Friday, April 15, 2011 to Monday, December 31, 2012
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
38 415,00
Amount
26 890,50
Details
Hankkeen tavoitteena on teettää alustavat vesi-, viemäri- ja laajakaistasuunnitelmat sekä niihin liittyvät alustavat kustannusarviot. Saatujen vaihtoehtojen perusteella tehdään lopulliset päätökset miten varsinainen rakentaminen tullaan toteuttamaan.
Paikkakunta
Sipoo
Decision Year 2011
Project name
Kabbölen salmen ja rantamaiseman kunnostus
Organization
Kabbölen kalastuskunta
Implementation area
Kabböle
Implementation period Tuesday, November 1, 2011 to Thursday, October 30, 2014
Support type
Yleishyödylliset investointihankkeet
Costs
14 100,00
Amount
7 050,00
Details
Hankkeen tavoitteena on parantaa veden virtausta Karlaxholmen -nimisen saaren ja mantereen välisessä salmessa. Salmi on ollut auki, mutta on maan nousemisen, rehevöitymisestä johtuvan liettymisen ja kaisloittumisen vuoksi mataloitunut niin, ettei vesi pääse kiertämään. Hankkeessa syvennetään vesiuomaa salmessa ruoppaamalla ja poistetaan runsasta kaislikkoa.
Paikkakunta
Loviisa
Decision Year 2011
Project name
Rinken i Box
Organization
Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo rf.
Implementation area
Box
Implementation period Friday, January 20, 2012 to Saturday, November 30, 2013
Support type
Yleishyödylliset investointihankkeet
Costs
24 832,80
Amount
12 416,40
Details
Hankkeen tavoitteena on hankkia uusi, asianmukainen kaukalo. Hakija purkaa vanhan kaukalon, tekee tarvittavat pohjatyöt, ostaa uuden pienen kaukalon ja pystyttää sen samalle paikalle missä entinen kaukalo sijaitsee. Työt tehdään talkoilla
Paikkakunta
Sipoo
Decision Year 2012
Project name
Hyvä idea! - nuorten yrittäjyyshanke
Organization
Etelä-Suomen 4H-piiri
Other actors: 4H-yhdistykset, oppilaitokset, paikalliset ja maakunnalliset yrittäjäyhdistykset
Implementation area
SILMU ry, EMO ry, Etpähä ry, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset
Implementation period Wednesday, February 1, 2012 to Tuesday, December 31, 2013
Support type
Alueiden väliset ja koordinaatiohankkeet
Costs
14 980,00
Amount
13 482,00
Details
Tavoitteena on auttaa nuoria löytämään omat voimavaransa ja arvioimaan omia kykyjään yrittäjinä. Tavoitteena on lisätä nuorten tietoa ja osaamista yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Nuoria kannustetaan keksimään yritysideoita ja kokeilemaan yrittäjyyttä sekä luomaan uusia palveluiden ja tuotteiden tuottamistapoja. Työkaluna harjoittelussa on 4H-Yritys.
Paikkakunta
Artjärvi, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo
Decision Year 2012
Project name
Mustijokilaakson virkistys- ja kulttuurimatkailuhanke
Organization
Mustijoen luontomatkailuyhdistys ry
Implementation period Thursday, March 1, 2012 to Saturday, August 31, 2013
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
96 500,00
Amount
86 850,00
Details
Tavoitteena on lisätä Mustijokilaakson virkistys- ja kulttuuripalveluita, käynnistää ja aktivoida palveluntarjoajien yhteistyötä, lisätä alueen viihtyisyyttä ja kasvattaa alueen matkailullista tunnettavuutta ja siten lisätä tuloa alueelle. Hankkeen toimenpiteitä ovat Mustijoen melontareitistön ja kalastuskohteiden kehittäminen, alueen palvelutarjoajien yhteistyömallin luominen, kylien kulttuuri- ja historiakohteiden esilletuominen, sähköisen matkailukartan luominen, yhteisten Internet-sivujen toteuttaminen, virkistys- ja kulttuuripalvelujen kartoittaminen ja kehittäminen sekä vuosittaisen Mustijoen melontatapahtuman perustaminen. Hankkeessa kehitetään myös Mustijoen talviliikuntapalveluja. Kehittämisen tueksi selvitetään Mustijokilaakson alueen matkailu-, virkistys- ja kulttuuripalvelujen kysyntä ja alueen asukkaiden tarpeet ovat keskeinen selvityksen kohde. Lisäksi selvitetään myös alueella olevien teollisuusyritysten tarve käyttää palveluja henkilöstön virkistys- ja kulttuuripalvelutoimintaan.
Paikkakunta
Mäntsälä, Pornainen, Porvoo
Decision Year 2012

Pages