Voit hakea rahoitettuja Leader-hankkeita rajaamalla hakua päätösvuoden, toteutusalueen ja tukimuodon mukaan.

 

Du kan söka finasierade Leader-projekt genom att begränsa det som visas enligt beslutsår, område och stödform.

Tukipäätökset - Finansierade projekt

Project name
Meidän luonto ja maaseutu Askolassa
Organization
Porvoon seudun 4H-yhdistys ry
Implementation area
Askola
Implementation period Sunday, June 13, 2010 to Monday, December 31, 2012
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
76 848,30
Amount
49 183,00
Details
Hankkeen aikana luodaan toimintamalli nuorten tutustuttamiseksi maa- ja metsätalouteen, koulutetaan nuoria ohjaajiksi (ajokortti työelämään) ja luodaan luontopolku, jonka varrelle kehitetään bioenergian hyödyntämiseen liittyvää materiaalia. Järjestetään yhteistyössä muiden tahojen kanssa erilaisia tapahtumia.
Paikkakunta
Askola
Decision Year 2010
Project name
Kyläkaavojen monipuolistaminen
Organization
Itä-Uudenmaan kylät ry - Östra Nylands byar rf
Other actors: Itä-Uudenmaan maakuntaliitto, alueen kunnat ja kyläyhdistykset
Implementation area
Itä-Uudenmaan kylät ry - Östra Nylands byar rf:n toiminta-alue
Implementation period Monday, February 1, 2010 to Tuesday, January 31, 2012
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
85 044,90
Amount
61 232,30
Details
Hakija toteuttaa hankkeen toimenpiteiden myötä maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa. Tarve uusien kyläsuunnitelmien laatimiselle ja olemassa olevien kyläsuunnitelmien monipuolistamiselle (maankäyttö- ja turvallisuussuunnitelmat) on olemassa. Etenkin suurissa kunnissa kyläläisten toiveet olisi otettava paremmin huomioon kuntien tehdessä päätöksiä mm. maankäytön suhteen. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta kyläsuunnitelmista ja sen tuomista mahdollisuuksista kylälle sekä edistää kylien ja kuntien välistä yhteistyötä.
Paikkakunta
Artjärvi, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo
Decision Year 2010
Project name
Pro Vattenandelslag
Organization
Pro Morsviken rf
Implementation area
Kitö -Löparö och Tallholmarna, Sipoo
Implementation period Tuesday, February 16, 2010 to Tuesday, December 31, 2013
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
12 794,40
Amount
10 235,50
Details
Hakija palkkaa konsultin tekemään karkean suunnitelman viemäriputkien vetämisestä. Hankkeen aikana selvitetään myös miten tulee toimia perustettaessa vesiosuuskunta. Hankkeen aikana järjestetään yleisötilaisuuksia jossa kerrotaan asukkaille vesiosuuskunnan perustamiseen liittyvistä asioista.
Paikkakunta
Sipoo
Decision Year 2010
Project name
Kerkkoon kulttuuriviikko
Organization
Kerkkoon kyläyhdistys ry
Other actors: Kerkkoon urheilijat, Kerkkoon nuorisoseura, Kerkkoon koulun vanhempainyhdistys, Kerkkoon lukupiiri sekä kylän asukkaat Implementation period Saturday, May 1, 2010 to Friday, December 31, 2010
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
13 310,00
Amount
7 648,00
Details
Hankkeen aikana järjestetään erilaisia tapahtumia, näyttelyitä ja kisoja elokuussa 14.8.-22.8 välisenä aikana. Tarkempi luettelo hankesuunnitelmassa. Tapahtumat on tarkoitettu kaikenikäisille, eli kaikki kylän asukkaat on otettu huomioon.
Paikkakunta
Porvoo
Decision Year 2010
Project name
Askolan monitoimihalli
Organization
Käpykylän urheilijat ry
Implementation area
Askola
Implementation period Thursday, January 1, 2009 to Saturday, January 31, 2009
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
25 439,80
Amount
22 895,80
Details
Hanke on ns. selvityshanke jossa ostopalveluna tehdään markkinatutkimus, rahoitusselvitys, käyttökustannusselvitys. Lisäksi tehdään koemarkkinointi jota varten tehdään rakennettavasta monitoimihallista luonnoskuvat sekä suunnitellaan ja painetaan esitteitä jaettavaksi mm. alueen kotitalouksiin.
Paikkakunta
Askola
Decision Year 2010
Project name
Heppa -Koulutushanke
Organization
Ampu 4H
Other actors: Mäntsälän yrityskehitys Oy, Mäntsälän kunnan maaseututoimi ja mahdollisimman moni mäntsäläläinen hevostalli
Implementation area
Artjärvi, Myrskylä, Pukkila ja Lapinjärvi
Implementation period Tuesday, June 1, 2010 to Saturday, December 31, 2011
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
30 098,00
Amount
27 088,00
Details
Lasten ja nuorten kosketus eläimiin ja luontoon on katoamassa samoin kun "hevosmiestaidot". Myös työelämässä tarvittavat perustaidot ovat usein nuorilla aikuisilla hukassa. Hevostoiminta ei kuulu 4H-järjestön perustoimintaan eikä siihen ole tarvittavia resursseja. Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten hevostietämystä, valmistaa heitä työelämään, tuoda uusia harrastusmahdollisuuksia sekä saada aikaan työtehtäviä nuorille laadukkaiden koulutusten kautta. Tavoitteena on, että hankkeeseen osallistuu 4 hevosalan yrittäjää sekä eri koulutuksiin, kursseille ja tapahtumiin vajaat 300 lasta ja nuorta. Tavoitteena on, että hankkeen jälkeen hevostoiminta jää yhdistyksen normaaliksi toiminnaksi. Materiaali joka hankkeen aikana tuotetaan jää hakijan kotisivuille kaikkien käyttöön. Hankkeen aikana järjestetään lapsille ja nuorille kursseja, koulutusta, tapahtumia, retkiä ja kerhotoimintaa. Koulutetut nuoret toimivat kurssien, leirien ja kerhojen ohjaajina. Hevostaiturikoulutuksen käynneille on tarkoitus saada työtehtäviä hevosten parissa.
Paikkakunta
Artjärvi, Lapinjärvi, Myrskylä, Pukkila
Decision Year 2010
Project name
Mäntsälän maastoreitistön esiselvitys
Organization
Ratsujalostusliitto ry
Other actors: Mäntsälän yrityskehitys Oy, Mäntsälän kunnan maaseututoimi ja mahdollisimman moni mäntsäläläinen hevostalli Implementation period Tuesday, October 26, 2010 to Wednesday, October 31, 2012
Support type
Yleishyödylliset kehittämishankkeet
Costs
50 000,00
Amount
40 000,00
Details
Hanketta on jo pitkään suunniteltu. Maaseututoimi on kutsunut koolle alueen hevosyrittäjät ja harrastajat pohtimaan hevosharrastuksen /yritystoiminnan kehittämismahdollisuuksia ja toiveita. Laurean opiskelija on myös tehnyt kyselyn jonka avulla kartoitettiin hevosharrastajien /yrittäjien toiveita ja kehittämistarpeita ja yhteistyöhalukkuutta. Kyselyn perusteella on päätetty, että selvitetään mahdollisuus yleiselle reitistölle. Selvitetään mitkä tallit haluavat olla mukana hankkeessa, myös omarahoitusosuudella. Ollaan yhteydessä maanomistajiin ja selvitetään halukkuus suostua reitin perustamisesta heidän maille. Kartoitetaan missä olisi mahdollista perustaa reittejä, todennäköisesti useita lyhyempiä.
Paikkakunta
Mäntsälä
Decision Year 2010

Pages