Ajankohtaista

Hankekoordinaattori haussa!

Uudenmaan Leader-ryhmät (Ykkösakseli, EMO, SILMU ja Pomoväst) toteuttavat hankkeen ”UMO – Uudenmaan monimuotoisuus”. Hankkeeseen palaktaan vuodeksi 80 % työajalla hankekoordinaattorin. Hanketta hallinoi Pomoväst joka toimii täten myös työnantajana. Hakuilmoitus löytyy täältä >>

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Gunilla Wasström, puh 044-722 3920


Seuraa uuden ohjelmakauden valmistelua 

Maa- ja metsätalousministeriön sivulta voi seurata valmistelua lue lisää >>


Teemahanke Saaristo
Haku avoinna 1.1.-31.3.2019
Lue lisää >>


SILMU ry:n rahoituslinjaukset vuosille 2019-2020

SILMU ry:n hallitus päätti kokouksessaan 13.9.2018, että loppukauden eli vuosien 2019-2020 jäljellä olevat varat suunnataan siten, jotta SILMUSTA KASVUA -strategian painopisteet toteutuisivat suunnitellusti. Mikäli SILMU ry:lle myönnetään lisävaroja, tiedotetaan asiasta erikseen.

Varat suunnataan seuraavasti:
Painopiste 1. Yritystoiminta ja työllisyys 65 %
Painopiste 2. Elinvoimaiset kylät 0 %
Painopiste 3. Ympäristö ja luonto 6 %
Painopiste 4. Saaristo 23 % (teemahankkeena)
Lisäksi 6 % suunnataan alueiden välisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin jotka toteuttavat painopisteitä 2. ja 3.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuoden 2019 varoista, arviolta 470 000 €, valtaosa suunnataan hankkeisiin jotka toteuttavat painopistettä 1. Yhteensä 157 000 € varataan saaristoaiheiseen teemahankkeeseen. Mikäli kysyntää saaristoaiheisiin toimenpiteisiin ei ole riittävästi, jäljellä olevat varat myönnetään alueen tarpeen mukaan.
Loput vuoden 2019 varoista suunnataan alueiden välisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin jotka toteuttavat painopisteitä 2. tai 3. Yleishyödyllisiin investointeihin ei suunnata rahoitusta vuonna 2019. Tilannetta päivitetään kesän 2019 aikana.

Vahvistetun tiedon vuonna 2019 jaettavista varoista saamme alkuvuodesta Maa- ja metsätalousministeriöstä. Saaristoaiheinen teemahaku avataan tammikuussa 2019, tästä tiedotamme lisää joulukuussa. Muita hankkeita ja hakemuksia voi valmistella ja jättää Hyrrään syksyn aikana. SILMU ry:n hallitus käsittelee 31.12.2018 mennessä jätetyt hakemukset helmikuussa 2019. Tarkempi kokousajankohta päätetään loppuvuodesta.

Mikäli mieleesi herää kysymyksiä, ota yhteyttä.


FYRKKAA nyt haettavissa

Seuraava haku päättyy 30.4.2019. Rahoitusta voi hakea nuorten ideoimiin pieniin hankkeisiin joita nuoret itse toteuttavat. Hankkeita voidaan toteuttaa SILMU ry:n toiminta-alueella mukaan lukien Porvoon keskusta.
Lue lisää FYRKAN hakemisesta täältä >>
Lue täältä mihin FYRKKAA on myönnetty.
Esimerkkejä toteutuneista FYRKKA hankkeista löytyy täältä >>
Lue lisää Nuoriso-Leader-toiminnastä täältä >>


Uudenmaan ELY-keskuksen valintajaksot vuonna 2018

Yritystuet:

Hanketuet:

  • 1.11.2017-31.1.2019
  • 1.2.-30.4.2019
  • 1.5.-31.7.2019
  • 1.8.-31.10.2019
  • 1.11.2017-28.2.2019
  • 1.3.-31.5.2019
  • 1.6.-31.10.2019

Tulemme mielellämme myös teidän tilaisuuksiinne esittelemään Leader-rahoitusmahdollisuuksista. Ota yhteyttä >>