Ajankohtaista

Leader on toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Leader-ryhmät ruokkivat oma-aloitteisuutta ja yritteliäisyyttä myöntämällä rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen projekteille. Leader-rahoitus tulee EU:n maaseuturahaston lisäksi valtiolta ja omalta kunnalta. Lue lisää >>


Hae nyt rahoitusta pieniin investointeihin!

Kehittämisyhdistys SILMU ry hakee yhteisöjen pieniä investointeja rahoitettavaksi teemahankkeen kautta. Hakuaika on 1.1.–31.3.2020.
Lue lisää >>


SILMU ry:n rahoituslinjaukset vuosille 2019-2020

SILMU ry:n hallitus päätti kokouksessaan 13.6.2019, että loppukauden eli vuosien 2019-2020 jäljellä olevat varat suunnataan siten, jotta SILMUSTA KASVUA -strategian painopisteet toteutuisivat suunnitellusti. Mikäli SILMU ry:lle myönnetään lisävaroja, tiedotetaan asiasta erikseen.

Varat suunnataan seuraavasti:
Painopiste 1. Yritystoiminta ja työllisyys 65 %
Painopiste 2. Elinvoimaiset kylät 0 %
Painopiste 3. Ympäristö ja luonto 6 %
Painopiste 4. Saaristo 23 %
Lisäksi 6 % suunnataan alueiden välisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin jotka toteuttavat painopisteitä 2. ja 3.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jäljellä olevista vuoden 2019 varoista 153 000 €, noin puolet suunnataan hankkeisiin jotka toteuttavat painopistettä 1. Yritystoiminta ja työllisyys. Ohjaamme kuitenkin pääsääntöisesti yli 150 000 euron kokonaiskustannuksiltaan olevat yritystukihakemukset Uudenmaan ELY-keskukseen varojen vähyyden vuoksi.

Toinen puoli varoista suunnataan alueiden välisiin ja kansainvälisiin kehittämishankkeisiin jotka toteuttavat painopisteitä 2. tai 3. Yleishyödyllisiin investointeihin ei suunnata rahoitusta vuonna 2019.

Hankkeita ja hakemuksia voi valmistella ja jättää Hyrrään ympäri vuoden. SILMU ry:n hallitus käsittelee seuraavan kerran hakemuksia kokouksessaan 3.3.2020. ja tähän kokoukseen käsiteltävien hakemusten materiaalit on oltava jätettynä 16.2.2020 mennessä Hyrrä -järjestelmään.

Mikäli mieleesi herää kysymyksiä, ota yhteyttä.


 

Seuraa uuden ohjelmakauden valmistelua
Maa- ja metsätalousministeriön sivulta voi seurata valmistelua lue lisää >>

 

 


FYRKKAA nyt haettavissa

Seuraava haku päättyy 30.4.2020. Rahoitusta voi hakea nuorten ideoimiin pieniin hankkeisiin joita nuoret itse toteuttavat. Hankkeita voidaan toteuttaa SILMU ry:n toiminta-alueella mukaan lukien Porvoon keskusta.
Lue lisää FYRKAN hakemisesta täältä >>
Lue täältä mihin FYRKKAA on myönnetty.
Esimerkkejä toteutuneista FYRKKA hankkeista löytyy täältä >>
Lue lisää Nuoriso-Leader-toiminnastä täältä >>


Uudenmaan ELY-keskuksen valintajaksot vuonna 2020
Maaseudun yritysrahoituksen tilannekatsaus >>

Yritystuet:

Hanketuet:

 • 1.11.2019-31.1.2020
 • 1.2.-30.4.2020
 • 1.5.-30.8.2020
 • 1.9.-31.10.2020
 • 1.11.2019-30.3.2020
 • 1.4.-30.9.20

 


Tulemme mielellämme myös teidän tilaisuuksiinne esittelemään Leader-rahoitusmahdollisuuksista. Ota yhteyttä >>

Ohjelmakauden 2014-2020 materiaalia

 • SILMU ry:n valintakriteerit tästä >>
   
 • SILMU ry:n strategian tiivistelmä ladattavissa tästä >>
   
 • SILMU ry:n aluerajaus Porvoossa: kartta >>