Föreningens möten

SILMU rf:s stadgeenliga vårmöte arrangeras i februari-maj och höstmöte i september-december.

Vårmötet för år 2017

Tid: onsdagen 17.5. 2017. kl. 18:00.

Plats: POMO-huset, Alexandersgatan 20, Borgå, Armi-auduturiet. Granskning av fullmakter (organisationer) fr.o.m. 17:30.

Ifall du är SILMU rf:s medlem önskar vi dej hjärtligt välkommen på det stadgeenliga höstmötet.

Föredragningslista >>

Verksamhetsberättelse >>

Arkiv: