Styrelsen och arbetsgrupperna

SILMU rf:s styrelse bär ansvaret för föreningens hela verksamhet. Stryrelsen gör behovsbedömning på stödansökningarna, fastställer finansieringslinjerna samt styr och följer förverkligandet av strategin.

SILMU rf:s styrelsemedlemmar år 2016

Ordförande Marja Teppinen, Mäntsälä

OFFENTLIGA SEKTORN

 

 

 

Representant

Kommun

Suppleant

Kommun

Laura Karén

Borgå

Lilian Järvinen

Lovisa

Reijo Korhonen

Mörskom

Rauno Tiainen

Sibbo

Veijo Peltola

Mäntsälä

Anneli Sundberg

Mäntsälä

 

 

 

 

FÖRENINGAR OCH FÖRETAGARE

 

 

 

Representant

Kommun

Suppleant

Kommun

Heikki Nyström

Askola

Riitta Ahti-Tuiskula

Askola

Tora Markkula

Lovisa

Timo Rajakaltio

Borgå

Christina Mickos

Lappträsk

Eero Kokko

Mäntsälä

 

 

 

 

LANDSBYGDENS INVÅNARE

 

 

 

Representant

Kommun

Suppleant

Kommun

Riitta Myyrä (vice ordf.)

Pukkila

Piritta Ahl

Pukkila

Camilla Hartwall

Sibbo

Hannu Salminen

Mörskom

Joija Tikkanen

Borgnäs

Tea Nieminen

Borgnäs

 

SILMU rf:s styrelse sammankommer ungefär en gång per månad, mera sällan sommartid. Styrelsemöten arrangeras på olika håll av verksamhetsområdet.

För att göra styrelsearbetet tydligare, har man bildat arbetsgrupper. Inom styrelsen fungerar ett arbetsutskott som uppgör bl.a. den administrativa modeller för föreningens verksamhet. Till arbetsutskottet hör Tuula Salo, Riitta Myyrä, Ian Nordman och Tiina Whiley. Företagsarbetsgruppen behandlar ansökningar som berör företagsstöd och gör linjedragningar för företagsstöden. Till företagsarbetsgruppen hör Tiina Whiley, Thomas Antas, Reijo Korhonen och Heli Mutanen.