Aktuellt

SILMU rf:s Temaprojekt 2

Utvecklingsförening SILMU rf söker samfundens små investeringar att finansieras via temaprojektet. Temaprojektet är det andra av sitt slag under den pågående programperioden. Ansökningstiden är 1.1–31.3 2018. Åtgärderna (investeringarna) kan bestå av t.ex. anskaffning av maskiner och redskap vilka används gemensamt, upprustning av gemensamma områden eller små reparationsarbeten på byggnader eller andra konstruktioner vilka inte kräver tillstånd (eller tillståndet finns).
Läs mera >>

Infotillfällen:

 • Borgå 17.1 kl. 18 WSOY -husets auditoriet (Mannerheimgatan 20)
 • Mäntsälä 24.1 kl. 18 Kommungården, mötesrummet 1-2 i andra våningen (Heikinkuja 4) tillställningen är på finska

Anmälningarna senast två dagar före tillfällen:
Tiina Kurki tel. 040 359 4166 eller tiina.kurki(a)silmu.info

Anvisningar >>


Nu går det att ansöka om FYRKKA

Följande FYRKKA ansökningstid avslutas 31.1. Finansiering kan sökas till projekt som ungdomarna själv planerat och vilka förverkligas av dem. Projekten kan förverkligas på SILMU rf:s verksamhetsområde, inkl. Borgå centrum. De första FYRKKA finansieringarna har beviljats 8.11, här kan man bekanta sej med dem. 

Läs mera här >>


Finansieringstorg 1.2 kl. 18-21

WSOY-huset, auditoriet (K-trappan, källaren)
Mannerheimgatan 20, Borgå

Ämbarvis med information om finansieringsmöjligheter åt föreningar. De första 50 anmälda får ett ämbar fyllt med penningvärd information. På torget information om finansiererna i form av torgstånd och korta presentationer. Med på torget >>
Anmälningarna för kaffeserveringen senast 24.1 till Tiina Kurki eller via denna länk >>
Tilläggsinformation: Tiina Kurki GSM 040 359 4166 eller tiina.kurki(a)silmu.info


Projektfinansiering år 2018

SILMU rf behandlade på sitt möte 23.11 sammanlagt 17 stödansökninar som var inlämnade före slutet av september. Styrelsen band inte alla medel, utan oanvänt blev en summa på 37 400 € - 124 000 € beroende på om en stödansökan som bordlades för komplettering, kommer att finansieras.

Vi informerar närmare i början av nästa år  hur de kvarstående medlen kommer att riktas. Jord- och skogsbruksministeriet beviljade tyvärr inte tilläggsfinansiering för år 2018 till SILMU rf, men vi kommer att förnya ansökan år 2019.


Kungsvägen

SILMU rf förverkligar tillsammans med sex andra Leadergrupper ett projekt vilket har som mål att uträda vilka möjligheter det finns för att bevara varumärket och det koncept som byggts upp runt detta. Målet är även att hitta en ny aktör för varumärket. Till denna aktörs ansvar hör bl.a. att utveckla konceptet. 

Gratis föreläsningar angående Kungsvägen:
9.12.2017 Kotka

Ansök om medlemskap i Kungsvägen rf här >>

 

Tilläggsinfo:
projektkoordinator Mia Aitokari, Ykkösakseli ry
mia.aitokari(a)ykkosakseli.fi
tel. 050 325 1453

 

Läs mer om projektet (på finska) här >> 

Eller på Ykkösakseli ry:s hemsida >>


Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2017

Företagsstöd:

Projektstöd:

 • 1.11.2016-31.1.2017
 • 1.2.-30.4.2017
 • 1.5.-31.7.2017
 • 1.8.-31.10.2017
 • 1.11.2016-28.2.2017
 • 1.3.-31.5.2017
 • 1.6.-31.10.2017
 •  

 


Vi kommer gärna även till era tillställningar för att presentera Leader-finansieringsmöjligheterna. Ta kontakt >>Material angående den nya programperioden 2014-2020

 • SILMU rf:s kriterier kan laddas här >>
   
 • Resumé av SILMU rf:s strategi kan laddas här >>
   
 • SILMU rf:s områdesbegränsningar i Borgå: karta >>