Aktuellt

TILLVÄXT MED SILMU -seminarie 20.11 TILLSTÄLLINGEN ÄR IHIBERAD PGA LITET INTRESSE

Välkommen och ta del av resultat angående Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 och utsikter angående landsbygdens framtid samt landskapsreformen
Plats: Point Colleges auditorie, Institutgränd 1, Borgå
Tid: måndagen 20.11 kl. 12-16

Program:
- Landsbygdens framtid 2020 -> Mikaela Nylander, riksdagsledamot  
- Landskapsreformen och tredje sektorn som tjänsteleverantör, Taina Väre, expert, Kommunförbundert
- TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 -strategins förverkligande och åtgärder för resten av programperioden, Gina Forsström, verksamhetsledare, SILMU
- Program för utvecklig av landsbygden i Nyland 2014-2020 förverkligande, Maria Konsin-Palva, programansvarig, Nylands NTM-Centralen


Nu går det att ansöka om FYRKKA

Följande FYRKKA ansökningstid avslutas 31.1. Finansiering kan sökas till projekt som ungdomarna själv planerat och vilka förverkligas av dem. Projekten kan förverkligas på SILMU rf:s verksamhetsområde, inkl. Borgå centrum. De första FYRKKA finansieringarna har beviljats 8.11, här kan man bekanta sej med dem. 

Läs mera här >>


SILMU rf:s beslut och följande ansökningstid

SILMU rf beviljade på sitt möte 2.2 2017 finansiering till totalt 25 nya projekt. Den beviljade summan uppgick till 611 684,10 €. Härmed beviljades alla medel som reserverats för år 2017. Detta i sin tur leder till att föreningen kommer att behandla nya ansökningar följande gång på sitt möte i november. I fall man önskar att stödansökan tas upp för behandling på mötet i november, bör ansökan vara inlämnad i Hyrrä före utgången av september. Ansökningar kan och bör förberedas i god tid före september. Ta kontakt med SILMU rf:s personal ifall du har en idé. Ansökningar gällande företagsstöd kan sökas även via Nylands NTM-central. Datumen för inlämnande av ansökningar till NTM-centralen är år 2017: 31.7 ja 31.10.


Kungsvägen

SILMU rf förverkligar tillsammans med sex andra Leadergrupper ett projekt vilket har som mål att uträda vilka möjligheter det finns för att bevara varumärket och det koncept som byggts upp runt detta. Målet är även att hitta en ny aktör för varumärket. Till denna aktörs ansvar hör bl.a. att utveckla konceptet. 

Gratis föreläsningar angående Kungsvägen:
7.10.2017 Tuorla
14.10.2017 Bjärnå
28.10.2017 Raaseborg
11.11.2017 Vanda
25.11.2017 Borgå
9.12.2017 Kotka

Ansök om medlemskap i Kungsvägen rf här >>

 

Tilläggsinfo:
projektkoordinator Mia Aitokari, Ykkösakseli ry
mia.aitokari(a)ykkosakseli.fi
tel. 050 325 1453

 

Läs mer om projektet (på finska) här >> 

Eller på Ykkösakseli ry:s hemsida >>


Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2017

Företagsstöd:

Projektstöd:

 • 1.11.2016-31.1.2017
 • 1.2.-30.4.2017
 • 1.5.-31.7.2017
 • 1.8.-31.10.2017
 • 1.11.2016-28.2.2017
 • 1.3.-31.5.2017
 • 1.6.-31.10.2017
 •  

 


Vi kommer gärna även till era tillställningar för att presentera Leader-finansieringsmöjligheterna. Ta kontakt >>Material angående den nya programperioden 2014-2020

 • SILMU rf:s kriterier kan laddas här >>
   
 • Resumé av SILMU rf:s strategi kan laddas här >>
   
 • SILMU rf:s områdesbegränsningar i Borgå: karta >>